× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om räddning

1 För körledaren, till "Vittnesbördets lilja", en sång till lärdom. Av David, 2 när han var i strid med Aram-Naharajim och Aram-Soba* och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, tolv tusen man.


3 Gud, du har förkastat oss
och krossat oss,
du har varit vred –
upprätta oss igen!
4 Du lät landet bäva och rämna.
Läk nu dess sprickor,
för det vacklar.
5 Du lät ditt folk möta hårda ting,
du gav oss vin så att vi raglar.
6 Men åt dem som vördar dig
gav du ett baner
att lyfta för sanningens skull*. Sela

7 Fräls med din högra hand
och svara oss*,
så att dina älskade blir räddade.

8 Gud har talat i sin helgedom*:
"I triumf ska jag dela upp Sikem
och mäta upp Suckots dal.*
9 Gilead är mitt, Manasse är mitt,
Efraim är min hjälm
och Juda min spira.
10 Moab är mitt tvättfat,
på Edom kastar jag min sko*.
Ropa av fröjd över mig, filisteer*!"

11 Vem för mig
till den befästa staden,
vem leder mig till Edom?
12 Är det inte du, Gud –
du som har förkastat oss
och inte drar ut
med våra härar, Gud?
13 Ge oss hjälp mot fienden,
människors hjälp är meningslös.
14 Med Gud ska vi göra storverk.
Han ska trampa ner våra fiender.

Fotnoter
60:2Aram-Naharajim och Aram-Soba   Områden i östra Syrien. Se 2 Sam 8:3f , 1 Krön 18:3f .
60:6för sanningens skull   Annan översättning: "till skydd från pilbågen".
60:7oss   Andra handskrifter (så Septuaginta): "mig" (jfr 108:7 ).
60:8helgedom   Annan översättning: "helighet".
60:7f ###buildFootNoteLink2, bok Stycket saknas! är närmast identiskt med Ps 108:7-14 . De kan ha bevarats i två separata samlingar (42-72, 107-150) som sedan sammanförts.
60:10kastar jag min sko   Symboliserar att området är erövrat.
60:10Ropa av fröjd över mig, filisteer   Andra handskrifter: "Över filisteerna ropar jag i triumf" (jfr Ps 108:10 ).

Parallellställen
60:22 Sam 8:1f 13 10:7 1 Krön 18:3f.
60:5Ps 75:9 Jes 51:17 22 Jer 25:15f.
60:7Ps 20:2 65:6 108:7f.
60:91 Mos 49:10.
60:104 Mos 24:17f 2 Sam 8:1f 13f.
60:12Ps 44:10.
60:13Ps 56:5 146:3f Jer 17:5.
60:144 Mos 24:18 Ps 18:30 44:6 Jes 63:3.