× 
 Från
 Till
 Metod

 

Önskan om Guds välsignelse

1 För körledaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.


2 Må Gud vara nådig mot oss
och välsigna oss,
må han låta sitt ansikte
lysa över oss. Sela
3 Då ska din väg bli känd på jorden,
din frälsning bland alla hednafolk.

4 Folken ska tacka dig, Gud,
alla folk ska tacka dig.
5 Folkslagen ska glädjas och jubla,
för du dömer folken rätt
och leder folkslagen på jorden.
Sela

6 Folken ska tacka dig, Gud,
alla folk ska tacka dig.
7 Jorden ger sin gröda
och Gud, vår Gud, välsignar oss.
8 Må Gud välsigna oss,
och må jordens alla ändar
vörda honom.

Parallellställen
67:24 Mos 6:24f Ps 44:4 80:3 119:135.
67:3Ps 25:10 98:2 Jes 60:3 Luk 2:30f.
67:4Ps 66:4 117:1 Jes 2:2.
67:5Ps 9:9 Jes 58:11.
67:73 Mos 26:4 Ps 65:10 85:13.