× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 67

Önskan om Guds välsignelse

1 För sångmästaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.

2 Må Gud vara oss nådig
och välsigna oss.
Må han låta sitt ansikte lysa
över oss, sela,
3 så att man på jorden lär känna dina vägar,bland alla hednafolk din frälsning.

4 Folken må tacka dig, Gud,alla folk må tacka dig.
5 Folkslagen må glädja sig och jubla,ty du dömer folken rättoch leder folkslagen på jorden. Sela.
6 Folken må tacka dig, Gud,alla folk må tacka dig.
7 Jorden ger sin gröda,och Gud, vår Gud, välsignar oss.
8 Må Gud välsigna ossoch må alla jordens ändar
frukta honom.