× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om hjälp i ålderdomen
1 Till dig, Herre,
tar jag min tillflykt.
Låt mig aldrig behöva skämmas.
2 Rädda mig och befria mig
i din rättfärdighet,
vänd ditt öra till mig och fräls mig.
3 Var min klippa där jag kan bo,
dit jag alltid kan komma,
du som gett befallning
om min frälsning.
Du är mitt bergfäste
och min borg.

4 Min Gud, befria mig
ur den gudlöses hand,
ur förbrytarens
och förtryckarens grepp,
5 för du är mitt hopp, Herre,
Herre, min trygghet
ända från min ungdom.
6 Du har varit mitt stöd
ända från moderlivet,
du har förlöst mig
ur min mors inre.
Dig lovar jag alltid.
7 Jag har blivit som ett tecken
för många,
och du är min starka tillflykt.
8 Min mun ska fyllas av ditt lov,
av din ära dagen lång.

9 Förkasta mig inte
när jag blir gammal,
överge mig inte
när min kraft tar slut,
10 för mina fiender talar om mig,
de som vaktar på min själ
rådslår med varandra:
11 "Gud har övergett honom.
Jaga och grip honom,
det finns ingen
som räddar honom!"

12 Gud, var inte långt ifrån mig!
Min Gud, skynda till min hjälp!
13 Låt min själs fiender
få skämmas och gå under,
låt dem som vill mig ont
höljas i hån och vanära.

14 Men jag ska alltid hoppas
och prisa dig om och om igen.
15 Min mun ska förkunna
din rättfärdighet,
din frälsning dagen lång,
fast jag inte förstår dess vidd*.
16 Jag ska komma i Herrens,
Guds väldiga kraft,
jag ska prisa din rättfärdighet,
din och ingen annans.

17 Gud, du har undervisat mig
ända från min ungdom,
och än i dag förkunnar jag
dina under.
18 Överge mig inte, Gud,
när jag blir gammal och grå,
innan jag fått förkunna
din makt för nya släkten,
din kraft* för alla som ska komma.

19 Din rättfärdighet
når upp till himlen, Gud,
du har gjort stora ting.
Gud, vem är som du?
20 Du har låtit oss se
mycket nöd och olycka,
men du ska åter ge oss liv,
åter lyfta oss ur jordens djup.

21 Föröka min storhet
och trösta mig igen,
22 så vill jag tacka dig till lyra
för din trofasthet, min Gud,
jag vill lovsjunga dig till harpa,
du Israels Helige.
23 Mina läppar ska jubla
när jag lovsjunger dig,
så även min själ som du har friköpt.
24 Min tunga ska tala
om din rättfärdighet dagen lång,
för de som ville mig ont
måste skämmas och blygas.

Fotnoter
71:15förstår dess vidd   Annan översättning: "förmår att skildra allt".
71:18din kraft   Ordagrant: "din arm" (jfr Jes 53:1 ).

Parallellställen
71:1Ps 25:2 31:2f.
71:35 Mos 33:27 Ps 18:3 62:3 90:1 91:9.
71:6Ps 22:10 26.
71:10Ps 56:7.
71:12Ps 22:12 20 38:22f 40:14 70:6.
71:13Ps 6:11 35:4 26 40:15 70:3.
71:15Ps 35:2f 40:6 96:2.
71:175 Mos 4:5 6:7 Ps 77:12f.
71:18Jes 46:4.
71:192 Mos 15:11 2 Sam 7:22 Ps 36:6 86:8 Mika 7:18.
71:205 Mos 32:39 1 Sam 2:6 Ps 86:13 Hos 6:2.
71:21Ps 18:36.
71:22Ps 33:2 81:3 144:9.
71:23Ps 103:2f.