× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom och frälsning i Israels historia

1 En vishetspsalm av Asaf.


Lyssna, mitt folk,
till min undervisning,
vänd era öron till min muns ord!
2 Jag vill öppna min mun
för att tala visdomsord*,
lägga fram gåtor från gången tid.
3 Vad vi har hört och lärt känna,
vad våra fäder berättat för oss
4 vill vi inte dölja för deras barn.
För det kommande släktet
förkunnar vi Herrens lov,
hans makt och de under han gjort.

5 Han upprättade
ett vittnesbörd i Jakob,
han gav sin undervisning i Israel
och befallde våra fäder
att lära ut den till sina barn,
6 så att den blev känd
för det kommande släktet,
de barn som skulle födas.
De i sin tur skulle
berätta för sina barn,
7 så att de sätter sitt hopp till Gud
och inte glömmer Guds gärningar
utan följer hans bud.
8 De ska inte bli som sina fäder,
ett trotsigt och upproriskt släkte
med opålitligt hjärta
och en ande trolös mot Gud.

9 Efraims söner,
beväpnade bågskyttar,
vände på stridens dag.
10 De höll inte Guds förbund
utan vägrade följa hans lag,
11 de glömde hans gärningar
och undren han visat dem.

12 Inför deras fäder
hade han gjort under
i Egyptens land, på Soans mark*.
13 Han klöv havet
och förde dem igenom,
han lät vattnet stå som en mur.
14 Han ledde dem
med molnskyn om dagen
och med eldsken
hela natten.
15 Han klöv klippor i öknen
och lät dem dricka
som ur väldiga hav,
16 han lät bäckar rinna fram
ur klippan
och vatten skölja ner
som strömmar.

17 Men de fortsatte att synda
mot honom,
de gjorde uppror
mot den Högste i öknen.
18 De frestade Gud i sina hjärtan
genom att kräva mat efter sitt begär.
19 De talade mot Gud, de sade:
"Kan Gud duka ett bord i öknen?
20 Visst slog han klippan
så att vattnet flödade
och bäckar strömmade fram,
men kan han också ge bröd
eller skaffa kött åt sitt folk?"

21 När Herren hörde det
blev han vred.
Eld blossade upp mot Jakob,
vrede vällde fram mot Israel,
22 för de trodde inte på Gud
och litade inte på hans frälsning.

23 Ändå gav han befallning
åt skyarna i höjden
och öppnade himlens portar.
24 Han lät manna regna över dem
till mat
och gav dem säd från himlen.
25 Människor fick äta änglars bröd,
han sände dem mat
så att de blev mätta.
26 Han lät östanvinden
komma från himlen
och styrde sunnanvinden dit
med sin makt.
27 Han lät kött regna över dem
som stoft,
bevingade fåglar som havets sand.
28 Han lät dem falla mitt i deras läger,
runt omkring deras* boningar.
29 De åt och blev övermätta,
han lät dem få vad de haft begär till.
30 Men innan de släckt sitt begär,
medan maten ännu var
i deras mun,
31 kom Guds vrede över dem.
Han dödade bland de starkaste
och slog ner Israels utvalda* män.

32 Ändå fortsatte de att synda
och trodde inte på hans under.
33 Då lät han deras dagar försvinna
i tomhet
och deras år i plötslig skräck.
34 När han dräpte dem
frågade de efter honom,
de vände om och sökte Gud.
35 De mindes att Gud är deras klippa,
att Gud den Högste
är deras befriare.
36 De försökte bedra honom
med sina ord,
de ljög för honom med sin tunga.
37 Deras hjärtan var inte uppriktiga
mot honom,
de var inte trogna
mot hans förbund.

38 Men han är barmhärtig
och försonar skuld,
han vill inte förgöra.
Ofta höll han tillbaka sin vrede
och lät inte hela sin glöd
bryta fram.
39 Han tänkte på att de bara är kött,
en vind* som försvinner
och inte kommer åter.

40 Hur ofta trotsade de honom inte
i öknen
och bedrövade honom
i ödemarken!
41 Gång på gång frestade de Gud
och kränkte Israels Helige.
42 De kom inte ihåg hans hand
eller dagen då han befriade dem
från fienden,
43 då han gjorde sina tecken i Egypten
och sina under på Soans mark.

44 Han förvandlade deras floder
till blod
så att de inte kunde dricka
ur bäckarna.
45 Han sände flugsvärmar
som förtärde dem
och grodor som förstörde för dem,
46 han gav deras gröda åt larver
och deras skördar åt gräshoppor.
47 Han slog deras vinstockar
med hagel
och deras fikonträd med skyfall*,
48 han utlämnade deras boskap åt hagel
och deras hjordar åt blixtar.
49 Han sände över dem sin vredesglöd,
harm, vrede och nöd,
en skara av olycksänglar.
50 Han gav fritt utlopp åt sin vrede,
han skonade inte deras själ
från döden
utan utlämnade deras liv åt pesten.
51 Han slog allt förstfött i Egypten,
livskraftens förstling
i Hams hyddor.

52 Han lät sitt folk bryta upp
som en fårflock
och förde dem som en hjord
genom öknen.
53 Han ledde dem tryggt,
de behövde inte vara rädda,
deras fiender svaldes av havet.
54 Han förde dem till sitt heliga land,
till det berg som hans högra hand
hade vunnit.
55 Han fördrev hednafolken
framför dem,
han gav dem deras land
som arvedel
och lät Israels stammar bo
i deras hyddor.

56 Men de trotsade och frestade
Gud den Högste,
de höll inte fast
vid hans vittnesbörd.
57 De vek trolöst tillbaka
som sina fäder,
de gav vika som en opålitlig båge.
58 De väckte hans vrede
med sina offerhöjder
och kränkte honom
med sina avgudabilder.

59 Gud hörde det och blev vred,
han förkastade Israel med all kraft.
60 Han övergav sin boning i Shilo*,
det tält han rest bland människorna.
61 Han gav sin makt i fångenskap
och sin ära* i fiendehand.
62 Sitt folk utlämnade han åt svärdet,
han blev vred på sin arvedel.
63 Deras unga män förtärdes av eld,
deras unga kvinnor
blev utan brudsång.
64 Deras präster föll för svärd,
deras änkor kunde inte
hålla dödsklagan.

65 Då vaknade Herren som ur sömn,
som en hjälte bedövad av vin.
66 Han slog tillbaka sina fiender
och drog evig skam över dem.
67 Han förkastade Josefs hydda
och utvalde inte Efraims stam,
68 men Juda stam utvalde han,
Sions berg som han älskar.
69 Han byggde sin helgedom
hög som himlen,
grundade den likt jorden för evigt.

70 Han utvalde sin tjänare David
och tog honom från fårens fållor,
71 han hämtade honom från tackorna
och satte honom till herde
för Jakob, sitt folk,
för Israel, sin arvedel.
72 Han var deras herde med rent hjärta
och ledde dem
med förståndig hand.

Fotnoter
78:2visdomsord   Annan översättning: "liknelser". Jfr Matt 13:35 där versen citeras i samband med Kristi undervisning.
78:12Soans mark   Det deltaområde i nordöstra Egypten där israeliterna bodde före uttåget.
78:28deras … deras   Andra handskrifter: "sitt … sina".
78:31utvalda   Annan översättning: "unga".
78:39vind   Annan översättning: "ande".
78:47skyfall   Ordets innebörd oklar. Annan möjlig översättning: "frost" (så Septuaginta).
78:60Shilo   Plats strax norr om Jerusalem där tabernaklet stod under domartiden (se t ex 1 Sam 1:3f ).
78:61sin makt … sin ära   Guds förbundsark som utlämnades åt filisteerna (se 1 Sam 4-6).

Parallellställen
78:3Ps 44:2.
78:52 Mos 20:1f 5 Mos 4:9f 6:6f Hes 20:10f.
78:82 Mos 32:9 33:3f 34:9 2 Krön 30:7 Ps 78:37 95:7f Hes 20:18.
78:10Hes 20:13.
78:122 Mos 14:1f Hes 30:14.
78:132 Mos 14:21f Ps 74:13 136:13.
78:142 Mos 13:21f 14:24 Ps 105:39f.
78:152 Mos 17:6 4 Mos 20:10f Ps 105:41 114:8 Jes 48:21 1 Kor 10:4.
78:182 Mos 16:2f 4 Mos 11:4f Ps 106:14f 1 Kor 10:9.
78:214 Mos 11:1f.
78:242 Mos 16:4f 4 Mos 11:7 Joh 6:31 1 Kor 10:3.
78:264 Mos 11:31f.
78:314 Mos 11:33 Jes 10:16.
78:324 Mos 14:1f Ps 106:24.
78:334 Mos 14:12 22f Ps 90:9.
78:355 Mos 32:4 Ps 18:3.
78:36Jes 29:13 Jer 12:2.
78:382 Mos 34:6f Ps 86:5 15 145:8 Joel 2:13.
78:39Job 7:7 14:1 19f Ps 103:13f.
78:442 Mos 7:19f.
78:452 Mos 8:2f.
78:462 Mos 10:4f.
78:472 Mos 9:18f Ps 105:32.
78:492 Mos 9:3f.
78:502 Mos 9:15.
78:512 Mos 11:5 12:29f Ps 105:36 135:8 136:10.
78:522 Mos 12:31 Ps 77:21 100:3.
78:532 Mos 14:19f 15:19 Ps 106:11.
78:542 Mos 15:13 17.
78:55Jos 1:1f 23:4f Ps 44:3 105:44 135:12.
78:56Dom 2:8f.
78:57Hos 7:16.
78:585 Mos 4:25f 32:16 21.
78:60Jos 18:1 1 Sam 4:11f Jer 7:12.
78:611 Sam 4:11 21.
78:621 Sam 4:10.
78:641 Sam 4:11 18 Job 27:15.
78:68Ps 48:3 87:2 132:13f.
78:691 Kung 6:1f Ps 68:17 132:13.
78:701 Sam 16:11f.
78:712 Sam 7:8 1 Krön 11:2 Ps 28:9.