× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Festglädje och lydnad

1 För körledaren, till gittít*. Av Asaf.


2 Jubla inför Gud, vår styrka,
ropa av glädje till Jakobs Gud!
3 Stäm upp lovsång,
slå på tamburin,
på den ljuvliga harpan och lyran.
4 Blås i hornet vid nymåne
och vid fullmåne
på vår högtidsdag,
5 för det är en lag för Israel*,
ett beslut från Jakobs Gud.
6 Han bestämde det
som ett vittnesbörd i Josef
när han drog ut mot Egyptens land.

Jag hörde en röst
som jag inte kände:
7 "Jag lyfte bördan från hans axlar,
hans händer blev fria
från lastkorgen.
8 I nöden ropade du
och jag räddade dig.
Jag svarade dig, dold i åska,
jag prövade dig
vid Meribas vatten. Sela

9 Hör, mitt folk, jag vill varna dig!
Israel, om du bara ville
lyssna på mig!
10 Hos dig får ingen annan gud finnas,
du ska inte tillbe
en främmande gud.
11 Jag är Herren din Gud
som har fört dig upp
ur Egyptens land.
Öppna din mun helt
så ska jag fylla den!

12 Men mitt folk
ville inte höra min röst,
Israel lydde mig inte.
13 Då lät jag dem gå
i sina hjärtans hårdhet,
de fick vandra
efter sina egna planer.

14 Om mitt folk bara ville höra mig,
om Israel ville vandra
på mina vägar!
15 Då skulle jag snart kuva
deras fiender
och vända min hand
mot deras motståndare.
16 De som hatar Herren
skulle krypa för honom,
och deras öde skulle vara för evigt.
17 Han skulle ge dig
finaste vete att äta
och mätta dig
med honung ur klippan."

Fotnoter
Ps 81 sjöngs enligt Mishna varje torsdag i templet av leviternas kör.
81:1gittít   Kan syfta på sångstil eller instrument från staden Gat, där David bodde en tid. Hebr. gat betyder också "vinpress" (så Septuaginta).
81:5en lag för Israel   Se 4 Mos 10:10 .

Parallellställen
81:1Ps 8:1.
81:42 Mos 12:1f 3 Mos 23:5 4 Mos 29:1f 5 Mos 16:1.
81:65 Mos 4:32f 5:22f.
81:72 Mos 1:14 6:6f Jes 10:27.
81:82 Mos 17:1f 4 Mos 20:13 Ps 77:18f 106:32.
81:9Ps 50:7.
81:102 Mos 20:2f 5 Mos 32:12.
81:13Hes 20:25f Apg 14:16 Rom 1:24f.
81:145 Mos 5:29 28:1f 32:29 Ps 128:1 Jes 42:24.
81:175 Mos 32:13f Ps 147:14.