× 
 Från
 Till
 Metod

 

Staden där folken föds på nytt

1 En psalm, en sång av Koras söner.


Han har grundat sin stad
på de heliga bergen.
2Herren älskar Sions portar
mest av alla Jakobs boningar.
3 Härliga ting har sagts om dig,
Guds stad. Sela

4 "Jag ska räkna Rahab* och Babel
bland mina bekännare,
Filisteen och Tyrus
tillsammans med Kush*.
De är födda där."
5 Om Sion ska det sägas:
"Den och den är född där."
Och han, den Högste,
håller det vid makt.
6 När Herren upptecknar folken
ska han räkna så:
"De är födda där." Sela

7 Under sång och dans ska man säga:
"Alla mina källor har jag i dig."

Fotnoter
87:4Rahab   Poetiskt namn för Egypten (jfr Jes 30:7 ).
87:4Babel … Filisteen … Tyrus … Kush   Områden i nuvarande Irak, Gaza, Libanon och Sudan.

Parallellställen
87:1Ps 78:69.
87:2Ps 68:17 78:68.
87:3Ps 46:5f 48:2f 132:13f Jes 2:2f Mika 4:1f.
87:4Job 9:13 Ps 45:13 68:32 72:10 89:11 Jes 19:18f 30:7f Matt 28:19 Apg 2:9f.
87:5Ps 48:9 Jes 44:5.
87:6Ps 69:29 Jes 4:3.
87:7Ps 30:12 36:9 Jes 12:3 Jer 31:12f.