× 
 Från
 Till
 Metod

 

Under den Högstes beskydd
1 Den som sitter
under den Högstes beskydd
och vilar
under den Allsmäktiges skugga,
2 han säger till Herren:
"Min tillflykt och min borg,
min Gud som jag litar på."

3 Han ska rädda dig
från jägarens snara
och den härjande pesten.
4 Med sina fjädrar täcker han dig,
under hans vingar
finner du tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
5 Du ska inte frukta nattens fasor,
inte pilen som flyger om dagen,
6 inte pesten som smyger i mörkret
eller sjukdomen som härjar
mitt på dagen.
7 Tusen kan falla vid din sida,
tiotusen vid din högra sida,
men dig drabbar det inte.
8 Du ska bara se det med egna ögon,
bevittna hur de gudlösa
får sitt straff.

9 Du har sagt att Herren
är ditt skydd,
du har gjort den Högste
till din tillflykt.
10 Inget ont ska drabba dig,
ingen plåga närma sig din hydda,
11 för han ska befalla sina änglar
att bevara dig på alla dina vägar.
12 De ska bära dig på sina händer
så att du inte stöter din fot
mot någon sten.
13 Du ska gå fram
över lejon och huggormar,
trampa på unga lejon
och drakar*.

14 "Han älskar* mig,
därför ska jag befria honom,
och jag ska beskydda honom
eftersom han känner mitt namn.
15 Han ropar till mig
och jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden,
jag ska rädda honom
och ge honom ära.
16 Jag ska mätta honom med långt liv
och låta honom se min frälsning."

Fotnoter
91:13drakar   Annan översättning: "ormar".
91:14älskar   Annan översättning: "håller sig nära".

Parallellställen
91:1Ps 36:8.
91:2Ps 18:3 94:22 144:2 Jer 16:19.
91:3Ps 124:7 Ords 6:5.
91:4Ps 17:8 36:8 57:2 63:8 Matt 23:37.
91:5Ps 23:4 27:1 64:4 112:7f Ords 3:24f.
91:8Ps 37:34 92:12 112:8 118:7.
91:95 Mos 33:27 Ps 90:1.
91:10Ords 12:21 24:16.
91:11Ps 34:8 Matt 4:6 Luk 4:10f.
91:12Job 5:23 Ps 121:3 Ords 3:23.
91:135 Mos 8:15 Dan 6:23 Luk 4:11 10:19.
91:15Ps 50:15 145:18 Jes 41:10 65:24.
91:16Ps 21:5 50:23.