× 
 Från
 Till
 Metod

 

Längtan efter Gud

1 En psalm av David när han var i Juda öken*.


2 Gud, du är min Gud.
Tidigt* söker jag dig.
Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig
i* ett torrt och törstigt* land
utan vatten.
3 Så söker jag dig* i helgedomen
för att se din makt och härlighet.
4 Din nåd är bättre än liv,
därför ska mina läppar prisa dig.
5 Jag ska lova dig så länge jag lever,
i ditt namn ska jag lyfta
mina händer.

6 Min själ blir mättad
som av feta rätter.
Med jublande läppar
lovsjunger min mun,
7 när jag minns dig på min bädd
och tänker på dig
under nattens timmar.
8 Du är min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.
9 Min själ håller sig tätt intill dig,
din högra hand stöder mig.

10 De som vill ta mitt liv
ska gå under*,
de ska hamna i jordens djup.
11 De ska överlämnas åt svärdet,
de ska bli schakalers byte.
12 Men kungen ska glädja sig i Gud.
Var och en som svär vid honom
ska skatta sig lycklig
när lögnarnas mun täpps till.

Fotnoter
63:1när han var i Juda öken   Troligen under den tid på flykt som beskrivs i 1 Sam 22-24.
63:2Tidigt   Annan översättning: "Ivrigt".
63:2i   Andra handskrifter: "som".
63:2törstigt   Annan översättning: "trött".
63:3söker jag dig   Annan översättning: "har jag skådat efter dig".
63:10ska gå under   Andra handskrifter (så Septuaginta): "förgäves".

Parallellställen
63:12 Sam 15:23f.
63:2Ps 5:4 42:2f 84:3 Matt 5:6.
63:3Ps 27:4.
63:5Ps 104:33 146:2.
63:8Ps 17:8 36:8 57:2 61:5 91:4.
63:9Ps 18:36 Jes 41:10.
63:104 Mos 16:31f Ps 55:16.
63:125 Mos 6:13 Ps 21:2 31:19 107:42 Rom 3:19.