× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Den evige Kungen
1Herren är kung!
Han är klädd i höghet,
Herren är klädd
och rustad med kraft.
Världen står fast,
den vacklar inte.
2 Din tron står fast
sedan urminnes tid,
du är av evighet.

3 Strömmarna höjer sig, Herre,
strömmarna höjer sin röst,
strömmarna höjer sitt dån.
4 Men mäktig är Herren i höjden,
mer än bruset av väldiga vatten,
mer än havets mäktiga
bränningar.

5 Dina vittnesbörd
är alltigenom sanna.
Helighet tillhör ditt hus, Herre,
för alltid.

Fotnoter
Ps 93 sjöngs enligt Mishna varje fredag i templet av leviternas kör.

Parallellställen
93:1Ps 2:6 96:10 97:1 99:1 104:1.
93:2Jes 44:6 Klag 5:19.
93:3Ps 46:4f 65:8 89:10 Jes 17:12f.
93:4Ps 65:8 89:10.
93:5Ps 19:8 25:10.