× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds godhets rikedom

1 För körledaren. En psalm av David,

en sång.


2 Gud, dig lovar man i stillhet* i Sion.
Till dig uppfyller man löften.
3 Du som hör bön,
till dig kommer alla människor.

4 Synderna* är mig* övermäktiga,
du är den som sonar våra brott.
5 Salig är den som du utväljer,
som får komma dig nära
och bo i dina gårdar*.
Låt oss mättas
av det goda i ditt hus,
det heliga i ditt tempel.

6 Du bönhör oss i rättfärdighet
med förunderliga gärningar,
du vår frälsnings Gud,
du tillflykt för jordens alla ändar
och för havet i fjärran.
7 Du gör bergen fasta med din makt,
du är rustad med kraft.
8 Du stillar havens brus,
böljornas brus och folkens oro.
9 De som bor vid jordens ändar
häpnar för dina tecken,
öster och väster*
fyller du med jubel.

10 Du tar hand om jorden
och vattnar den,
du gör den mycket rik.
Guds flod är full av vatten.
Du skaffar säd åt människorna
när du så bereder jorden.
11 Du vattnar dess fåror
och jämnar det plöjda,
du mjukar upp den med skurar
och välsignar dess gröda.
12 Du kröner året* med ditt goda,
dina spår dryper av rikedom.
13 Vildmarkens beten dryper,
höjderna klär sig i glädje,
14 ängarna fylls av hjordar
och dalarna täcks med säd.
Man ropar av glädje och sjunger.

Fotnoter
65:2dig lovar man i stillhet   Annan översättning (så Septuaginta): "dig tillkommer lovsång".
65:4Synderna   Annan översättning: "Syndiga ord".
65:4mig   Andra handskrifter (så Septuaginta): "oss".
65:5dina gårdar   Templets förgårdar (se 2 Mos 27:9f , Matt 21:12f med not).
65:9öster och väster   Annan översättning (så Septuaginta): "morgon och afton".
65:12kröner året   Det judiska nyåret firas i september efter fruktskörden (2 Mos 23:16 ).

Parallellställen
65:2Ps 61:9 66:13 Jes 30:15.
65:4Ps 38:5 40:13 79:9 1 Joh 2:2.
65:5Ps 27:4 36:9 84:5.
65:62 Sam 7:23.
65:8Ps 46:3f 89:10 Jes 17:12f Matt 8:26.
65:103 Mos 26:4 5 Mos 11:11f Job 5:10 Ps 67:7.
65:115 Mos 11:11 Ps 104:13 147:8 Jes 30:23.
65:12Ps 104:28 147:14.
65:13Job 38:25f.