× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förhållandet till svaga bröder

1 Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. 2 Den ene har tro till att äta allt*, den andre är svag och äter bara grönsaker. 3 Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. 4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.

5 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. 6 Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. 7 Ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. 8 Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. 9 Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda.

10 Varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar då du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. 11 Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud.*12 Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.

13 Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er i stället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. 14 Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar det som orent blir det orent. 15 Om din broder blir oroad av den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för.

16 Låt därför inte det goda ni fått bli smädat. 17 Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. 19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. 20 Riv inte ner Guds verk på grund av mat.

Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. 21 Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. 22 Den tro som du har ska du behålla för dig själv* inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. 23 Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd.


Fotnoter
14:2äta allt   Även kött som hade offrats till hedniska avgudar (jfr 1 Kor 8:1f ).
14:11 Jes 45:23 .
14:22Den tro som du har ska du behålla för dig själv   Den trosuppfattning som ger frihet att äta kött från avgudaoffer (14:2 ), inte den frälsande tron på Kristus (1:8 ).

Parallellställen
14:1Rom 15:1 1 Kor 8:9f 9:22.
14:21 Mos 1:29 9:3.
14:3Kol 2:16.
14:4Matt 7:1f Jak 4:12.
14:5Gal 4:10 Kol 2:16.
14:65 Mos 8:10 1 Kor 10:30f 1 Tim 4:4.
14:72 Kor 5:15.
14:81 Tess 5:10.
14:9Apg 10:42.
14:10Matt 25:32 Apg 17:31 2 Kor 5:10.
14:11Fil 2:10f.
14:12Matt 12:36 1 Petr 4:5.
14:13Matt 18:7 Rom 2:1 1 Kor 8:13.
14:14Matt 15:11 Apg 10:15 1 Kor 8:7 1 Tim 4:4 Tit 1:15.
14:151 Kor 8:10f.
14:16Tit 2:5.
14:171 Kor 8:8.
14:19Rom 12:18 15:2.
14:20Mark 7:19.