× 
 Från
 Till
 Metod

 

Elimelek flyttar till Moabs land

1 På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet. Då gav sig en man i väg från Betlehem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. 2 Mannen hette Elimelek,* hans hustru Noomi och hans båda söner Mahlon och Kiljon. Familjen var efratiter* från Betlehem i Juda. De kom till Moabs land och stannade där.

3 Men Noomis man Elimelek dog, och hon blev ensam kvar med sina båda söner. 4 Sönerna tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa* och den andra Rut.*5 När de hade bott där ungefär tio år dog också de båda sönerna, Mahlon och Kiljon, och kvinnan blev ensam kvar, utan söner och utan man.

Återkomsten till Betlehem

6 Då bröt Noomi upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land*, för hon hade hört i Moabs land att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett dem bröd. 7 Hon lämnade platsen där hon bott, och hennes båda sonhustrur följde med henne.

Men när de var på väg mot Juda land 8 sade Noomi till sina båda sonhustrur: ”Vänd om och gå hem igen, var och en till sin mors hus. 9 Må Herren visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus.” Och hon kysste dem. Men de brast i gråt, 10 och sade till henne: ”Nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk.”

11 Men Noomi svarade dem: ”Vänd tillbaka, mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner* i mitt moderliv som kan bli män åt er? 12 Vänd tillbaka, mina döttrar, och gå hem. Jag är för gammal att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag fortfarande har hopp, om jag så redan i natt gav mig åt en man och dessutom födde söner, 13 skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga in er och vara utan man? Nej, mina döttrar! Det är mycket bittrare för mig än för er, för Herrens hand har drabbat mig.”

14 Då brast de på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. 15 Noomi sade då: ”Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också och följ din svägerska.”

16 Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17 Där du dör vill jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig.” 18 När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om saken.

19 Så gick de båda tills de kom till Betlehem. När de nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull, och kvinnorna sade: ”Är det inte Noomi?” 20 Men hon sade till dem: ”Kalla mig inte Noomi, utan kalla mig Mara*, för den Allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. 21 Rik reste jag härifrån, och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Noomi? Herren har vittnat mot* mig, den Allsmäktige har låtit det gå illa för mig.”

22 Noomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhustru Rut, som hade följt med från Moabs land. Och de kom till Betlehem när kornskörden började*.


Inledning till boken
Ruts bok utspelar sig under domartiden (1:1), troligen under 1100-talet f Kr. Den skildrar hur Rut från Moab, öster om Döda havet, ansluter sig till Israels Gud och Israels folk (kap 1). I Betlehem möter hon sin blivande man Boas (kap 2-4) och blir stammoder till kung David (4:18-21) och därmed till Jesus (Matt 1:5).

Enligt judisk tradition skrevs boken av profeten Samuel under tidigt 1000-tal f Kr, och den läses bland judarna särskilt vid skördehögtiden pingst (2:23).

Fotnoter
1:2Elimelek   Betyder ”min Gud är kung”. Sönernas namn kan översättas ”sjuklig” och ”bräcklig”.
1:2efratiter   Efrata var området där Betlehem låg (jfr 1 Mos 35:19 , Rut 4:11 , Mika 5:2 ).
1:4Orpa   Betyder ”hårman” (som en häst) eller ”nacke” (jfr ”styvnackad”).
1:4Rut   Betyder kanske ”väninna” eller ”frisk fläkt”.
1:6tillbaka från Moabs land   Resan från Moab till Betlehem är ca 10-15 mil, en veckas vandring.
1:11fler söner   Enligt 5 Mos 25:5f hade änkor rätt att få sin försörjning garanterad genom att gifta sig med en bror till den döde mannen.
1:20Noomi ... Mara   Betyder ”ljuvlig” respektive ”bitter”.
1:21vittnat mot   Annan översättning: ”plågat”.
1:22när kornskörden började   Vid påsktiden i april (3 Mos 23:14 ).

Parallellställen
1:115 Mos 25:5.
1:13Job 19:21.
1:20Ps 34:19f.
1:21Job 1:21.