× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Om en tvist uppstår mellan män och de kommer inför rätta, och man där dömer mellan dem, ska man fria den oskyldige och fälla den skyldige.

2 Om den skyldige förtjänar spöstraff, ska domaren befalla honom att lägga sig ner och under sin övervakning låta honom få det antal slag som svarar mot hans brott. 3 Fyrtio slag* får man ge honom, inte mer, för att din broder inte ska bli vanärad i dina ögon om man fortsätter att slå honom ännu mer.

4 Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar*.

5 När bröder bor tillsammans och en av dem dör utan någon son, ska den dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utanför släkten. Hennes svåger ska gå in till henne och ta henne till hustru och så uppfylla sin plikt som svåger*. 6 Och den förste son hon föder ska få den döde broderns namn, för att dennes namn inte ska utplånas ur Israel.

7 Men om mannen inte vill gifta sig med sin svägerska, ska hon gå upp till de äldste i porten* och säga: ”Min svåger vägrar att föra sin brors namn vidare i Israel. Han vill inte göra sin plikt som svåger till mig.” 8 Då ska de äldste i staden där han bor kalla på honom och tala med honom. Om han står fast och säger: ”Jag vill inte gifta mig med henne”, 9 då ska hans svägerska gå fram till honom inför de äldste och dra skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga: ”Så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus.” 10 Hans hus ska sedan i Israel kallas ’den barfotades hus’.

11 Om två män slåss med varandra och den enes hustru kommer för att hjälpa sin man mot den andre när denne slår honom, och hon räcker ut sin hand och griper tag i hans könsdelar, 12 då ska du hugga av hennes hand och inte visa henne någon skonsamhet.

13 Du ska inte ha två slags vikt i din börs, en stor och en liten, 14 och i ditt hem ska du inte ha två slags efamått, ett stort och ett litet. 15 Full och rätt vikt* ska du ha. Fullt och rätt efamått ska du också ha, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. 16 För Herren din Gud avskyr alla som gör orätt på detta sätt.

17 Kom ihåg vad Amalek* gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten. 18 Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad. 19 När därför Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som arvedel, då ska du utplåna minnet av Amalek under himlen. Glöm inte detta!


Fotnoter
25:3Fyrtio slag   I senare judendom minskade man detta till ”fyrtio rapp minus ett” (2 Kor 11:24 ) för att förvissa sig om att gränsen inte överskreds.
25:4oxen som tröskar   Genom att dra en trösksläde över säden för att frigöra agnarna från vetet. Citeras av Paulus i 1 Kor 9:9 , 1 Tim 5:18 i samband med förkunnares ersättning.
25:5sin plikt som svåger   Budet låg till grund för händelserna i 1 Mos 38:8f och Rut 4. Citeras i saddukeernas fråga till Jesus i Matt 22:24 , Mark 12:19 , Luk 20:28 .
25:7de äldste i porten   Platsen där människor möttes för affärer, samtal och beslut (jfr Rut 3:11f ).
25:15rätt vikt   Oärliga köpmän ökade vinsten genom fusk med måtten (Ords 11:1 , Amos 8:5 ).
25:17Amalek   Israels arvfiende från släkte till släkte (se 2 Mos 17:8f , 1 Sam 15) .

Parallellställen
25:15 Mos 16:18f.
25:32 Kor 11:24.
25:41 Kor 9:9 1 Tim 5:18.
25:5Rut 4:5f Matt 22:24 Mark 12:19 Luk 20:28.
25:133 Mos 19:35f Ords 20:23 Hes 45:10.
25:16Ords 11:1.
25:172 Mos 17:8f.
25:191 Sam 15:2f 1 Krön 4:43.