× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar till olika grupper

1 Men du ska predika det som stämmer med den sunda läran. 2 Äldre män ska vara nyktra, värdiga och förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod. 3 Äldre kvinnor ska på samma sätt bete sig som det anstår de heliga, inte sprida skvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott, 4 så att de fostrar de unga kvinnorna till att älska man och barn, 5 att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män så att Guds ord inte blir hånat.

6 Förmana på samma sätt de yngre männen att visa gott omdöme i allt,*7 och var själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning ska förmedla oförfalskad sanning och värdighet. 8 Den ska vara sund och oklanderlig, så att din motståndare måste skämmas när han inte har något ont att säga om oss.

9 Förmana tjänarna att underordna sig sina herrar i allt, att tjäna dem helhjärtat och inte säga emot, 10 att inte smussla undan något utan alltid visa sann trohet så att de i allt är en heder för Guds, vår Frälsares, lära.

Guds nåd har uppenbarats

11 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. 14 Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

15 Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.


Fotnoter
2:6fomdöme i allt, 7och var själv ett föredöme   Annan översättning: "omdöme, 7och var själv i allt ett föredöme".

Parallellställen
2:1Tit 1:9.
2:21 Tim 5:1 Tit 1:13.
2:31 Tim 3:11.
2:51 Mos 3:16 1 Kor 14:34 Ef 5:22 1 Petr 3:1.
2:71 Tim 4:12 1 Petr 5:3.
2:81 Tim 5:14 Tit 1:9 1 Petr 2:15.
2:9Ef 6:5f 1 Tim 6:1 1 Petr 2:18.
2:11Jes 52:10 Luk 3:6 1 Tim 2:4 Tit 3:4.
2:12Ef 1:4 Kol 1:22 1 Joh 2:15f.
2:131 Kor 1:7 Fil 3:20 1 Tess 1:10.
2:142 Mos 19:5 Gal 1:4 2:20 1 Tim 2:6 1 Petr 2:9.
2:151 Kor 16:11 2 Tim 4:2.