× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brevet till Sardes

1 Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes:

Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud.

3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga.

5 Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar. 6 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Brevet till Filadelfia

7 Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:

Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet* ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11 Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

12 Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 13 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Brevet till Laodicea

14 Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea:

Så säger han som är Amen*, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till* Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva* att smörja dina ögon med så att du kan se.

19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om! 20 Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

21 Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron. 22 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!


Fotnoter
3:10mitt ord om uthållighet   Annan översättning: "ordet om min uthållighet".
3:14han som är Amen   Jesus betonade viktiga sanningar med detta ord, som närmast betyder "sant", och förklarade att han är sanningen själv (Joh 14:6 ).
3:14upphovet till   Annan översättning: "härskaren över".
3:18guld … kläder … salva    Laodicea var en välmående stad berömd för sin rikedom, sitt svarta ylle och sin läkemedelstillverkning.

Parallellställen
3:1Upp 1:4 16.
3:2Luk 22:32.
3:3Matt 24:42f 1 Tess 5:2 Upp 2:5 16:15.
3:4Upp 4:4 6:11 7:9.
3:52 Mos 32:32f Ps 69:29 Matt 10:32 Luk 10:20 Upp 13:8 20:12.
3:7Job 12:14 Jes 22:22 Upp 1:18.
3:81 Kor 16:9 Upp 2:13.
3:9Jes 60:14 Upp 2:9.
3:10Luk 21:19.
3:111 Kor 9:25 Fil 4:5 Upp 22:7 12.
3:12Gal 2:9 Hebr 12:22 Upp 14:1 21:2 22:4.
3:142 Kor 1:20 Kol 1:15f Upp 1:5.
3:15Rom 12:11.
3:16Matt 12:30.
3:171 Kor 4:8.
3:18Jes 55:1 1 Petr 1:7 Upp 16:15.
3:19Job 5:17 Ords 3:12 1 Kor 11:32 Hebr 12:6.
3:20Luk 12:36 Joh 14:21f.
3:21Matt 19:28 Joh 17:24 2 Tim 2:12.