× 
 Från
 Till
 Metod

 

Trohet i tjänsten

1 Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra.

3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter, han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. 5 Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. 6 Jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den förste som får del av skörden. 7 Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt.

8 Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt enligt evangeliet jag predikar. 9 För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor!

10 Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. 11 Detta är ett ord att lita på.


Har vi dött med honom,
ska vi också leva med honom.
12 Härdar vi ut,
ska vi också regera med honom.
Förnekar vi honom,
ska han också förneka oss.
13 Är vi trolösa förblir han trofast,
för han kan inte förneka sig själv.

14 Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det gör ingen nytta utan bryter bara ner dem som lyssnar. 15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar* sanningens ord.

16 Men oandligt, tomt prat ska du akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancersvulster*. Till dem hör Hymeneus* och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron för vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Men Guds fasta grund består och har detta sigill*: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet.

20 Men i ett stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver utan också av trä och lera, några till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande. 21 Den som nu renar sig från dessa* blir ett kärl till hedrande ändamål, helgat, användbart för sin herre och redo för varje god gärning. 22 Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

23 Men avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja.


Fotnoter
2:15rätt delar   Detta uttryck, som tidigare endast förekommit i Ords 3:6 och 11:5 (Septuaginta) och där med objektet "väg" (skära väg rakt fram), förknippas här med förkunnelsen. Timoteus måste hantera sanningens ord rätt och skilja det från "oandligt, tomt prat" (vers 16).
2:17cancersvulster   Annan översättning: "kallbrand".
2:17Hymeneus   hade tidigare blivit utesluten ur församlingen (jfr 1 Tim 1:20 ).
2:19sigill   Dvs garanti. Det första citatet är hämtat från 4 Mos 16:5 (Septuaginta). Det andra har inte någon ordagrann motsvarighet i GT men påminner om 4 Mos 16:26 , Jes 26:13 , 52:11 .
2:21dessa   De mindre hedrande kärlen.

Parallellställen
2:1Ef 6:10.
2:22 Tim 1:13 Tit 1:5f.
2:32 Tim 1:8 4:5f.
2:51 Kor 9:25 2 Tim 4:8.
2:61 Kor 9:7f.
2:82 Sam 7:12 1 Kor 15:4 20.
2:9Fil 1:13f 2 Tim 1:12.
2:10Kol 1:24.
2:11Rom 6:8.
2:12Matt 10:33 Rom 5:17 1 Petr 4:13.
2:13Rom 3:3 2 Tess 3:2.
2:141 Tim 6:4.
2:161 Tim 6:20 Tit 1:14.
2:171 Tim 1:20.
2:181 Kor 15:12 Tit 1:11.
2:20Rom 9:21 1 Kor 3:12.
2:212 Tim 3:17.
2:221 Tim 6:11 Hebr 12:14.
2:231 Tim 1:4 Tit 3:9.
2:241 Tim 3:2f Tit 1:7 9.
2:25Apg 11:18 Gal 6:1 1 Tim 2:4.
2:261 Tim 3:7.