× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens ark i Dagons tempel

1 Filisteerna tog Guds ark och förde den från Eben-Ezer till Ashdod*. 2 De bar in Guds ark i Dagons* tempel och ställde den bredvid Dagon. 3 När ashdoditerna tidigt nästa dag kom dit, fick de se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon och reste upp honom igen på hans plats. 4 Men när de kom dit tidigt nästa morgon, såg de återigen Dagon ligga framstupa framför Herrens ark. Dagons huvud och hans båda händer* låg avbrutna på tröskeln, bara kroppen satt kvar på honom. 5 I Ashdod trampar man därför än i dag inte på Dagons tröskel*, varken Dagons präster eller någon annan som går in i Dagons tempel.

6Herrens hand var tung över ashdoditerna. Han sände förödelse* bland dem och slog dem med bölder* i Ashdod och bygden däromkring. 7 När Ashdods invånare såg detta sade de: ”Israels Guds ark får inte stanna hos oss, för hans hand är tung över oss och vår gud Dagon.” 8 De sände bud och samlade alla filisteernas furstar och sade: ”Vad ska vi göra med Israels Guds ark?” De svarade: ”Låt Israels Guds ark flyttas till Gat.” Då flyttade de Israels Guds ark dit. 9 Men när de hade flyttat den dit, sände Herrens hand mycket stor förvirring i staden. Han slog stadens folk, både små och stora, med bölder.

10 Då sände de Guds ark till Ekron. Men när Guds ark kom till Ekron, ropade ekroniterna: ”De har skickat hit Israels Guds ark till oss för att döda oss och vårt folk!” 11 De sände bud och samlade alla filisteernas furstar och sade: ”Sänd bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk.” En dödlig förvirring hade nämligen uppstått i hela staden. Guds hand låg mycket tung över den. 12 De av invånarna som inte dog drabbades av bölder, och ropet från staden steg mot himlen.


Fotnoter
5:1Ashdod   Stad nära kusten, 5 mil väster om slagfältet, där filisteiska lämningar har grävts ut.
5:2Dagon   Orientalisk sädesgud, enligt en äldre teori med fiskstjärt (hebr. dag) i filisteisk version.
5:4Dagons huvud … händer   De mer synliga delarna tillverkades ibland i ädlare material än den övriga statyn (jfr Dan 2:32 med not) varför fogen blev ömtålig. Halshuggning symboliserade ett totalt nederlag (jfr 17:51f ).
5:5tröskel   Vidskepelsen kring tröskeln var senare allmänt spridd (Sef 1:9 ).
5:6förödelse   Annan översättning: ”skräck”.
5:6bölder   Grundtextens ord antyder att det kan ha gällt bölder i underlivet. Septuaginta nämner också råttor i denna vers (jfr 6:4 ).

Parallellställen
5:2Dom 16:23.