× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp. 2 Till Timoteus, mitt äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.

Varning för villolärare

3 Som jag uppmanade dig redan när jag var på väg mot Makedonien, vill jag att du stannar i Efesos och förmanar vissa där att inte förkunna falska läror 4 eller ägna sig åt myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte Guds frälsningsplan genom tron.

5 Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. 6 Det målet har vissa missat och förfallit till tomt prat. 7 De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.

8 Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar* sin far och mor, för mördare, 10 för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, 11 enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.

Aposteln frälst av nåd

12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13 jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde.

14 Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. 15 Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! 16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. 17 Ära och pris åt evighetens* Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.

Den goda kampen

18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen, 19 i tro och med rent samvete. Detta har vissa avvisat, och de har lidit skeppsbrott i tron. 20 Bland dem är Hymeneus* och Alexander*, som jag har överlämnat åt Satan* för att de ska tuktas så att de inte hädar.


Inledning till boken
Första Timoteusbrevet är troligen skrivet från Makedonien (1:3) i mitten av 60-talet e Kr. Mottagaren Timoteus stod Paulus nära (Apg 16:1f, Fil 2:19f) och var ledare i församlingen i Efesos där Paulus hade haft sin bas (Apg 19:10). I brevet ger Paulus den unge församlingsledaren instruktioner om förkunnelse och församlingsorganisation.


Fotnoter
1:9misshandlar   Annan översättning: "mördar".
1:17evighetens   Annan översättning: "universums".
1:20Hymeneus   Enligt 2 Tim 2:17f påstod han att de dödas uppståndelse redan hade ägt rum.
1:20Alexander   En kopparsmed som hade gjort "mycket ont" mot Paulus (2 Tim 4:14 ). Möjligen samme judiske man som försökte hålla tal vid upploppet mot Paulus (Apg 19:33 ).
1:20överlämnat åt Satan   Troligen liktydigt med att uteslutas ur församlingen (jfr 1 Kor 5:2f ).

Parallellställen
1:1Apg 9:15 Kol 1:27.
1:2Apg 16:1f Tit 1:4.
1:3Gal 1:6f 1 Tim 6:3f.
1:42 Tim 2:16 Tit 3:9.
1:5Rom 13:8f Gal 5:14.
1:61 Tim 6:4 20.
1:8Rom 7:12.
1:9Rom 1:29f.
1:102 Tim 4:3.
1:11Tit 1:3.
1:13Apg 3:17 8:3 1 Kor 15:9f Gal 1:13.
1:14Rom 5:20.
1:15Matt 9:13 Luk 19:10.
1:17Rom 16:27 1 Tim 6:15f.
1:181 Tim 4:14 6:12.
1:191 Tim 3:9.
1:201 Kor 5:5 2 Tim 2:17 Upp 2:21f.