× 
 Från
 Till
 Metod

 

Be och arbeta

1 För övrigt, bröder, be för oss. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat liksom hos er, 2 och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron.

3 Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde*. 4 I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. 5 Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

6 Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss.*7 Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oansvarigt hos er, 8 vi åt inte gratis av någons bröd. Nej, vi arbetade med möda och slit natt och dag för att inte ligga någon av er till last. 9 Inte så att vi inte hade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. 10 När vi var hos er gav vi er denna föreskrift: den som inte vill arbeta ska inte heller äta.

11 Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan gör allt möjligt annat. 12 Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.

13 Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. 14 Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och umgås inte med honom så att han får skämmas. 15 Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.

Sluthälsning

16 Må han som är fridens Herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. Herren vare med er alla.

17 Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. 18 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er al*la.


Fotnoter
3:3den onde   Annan översättning: "det onda".
3:6som de fått    Andra handskrifter: "som ni fått".
3:18ett kännetecken i alla mina brev   Kanske var tessalonikerna oroliga för falska Paulusbrev (jfr 2:2 ).

Parallellställen
3:1Ef 6:18f Kol 4:3 1 Tess 5:25.
3:2Rom 15:31.
3:3Matt 6:13 1 Kor 1:9 10:13 1 Tess 5:24.
3:4Gal 5:10.
3:6Matt 18:17 Rom 16:17 1 Kor 5:9f 1 Tess 5:14.
3:8Apg 18:3 2 Kor 11:9.
3:9Matt 10:10 1 Kor 9:4f 1 Tim 5:18.
3:101 Mos 3:19.
3:12Ef 4:28 1 Tess 4:11.
3:13Gal 6:9.
3:14Matt 18:17 2 Tess 3:6.
3:15Gal 6:1.
3:16Rom 15:33 1 Tess 5:23.
3:171 Kor 16:21 Kol 4:18.