× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens dom över Ahasja

1 Efter Ahabs död gjorde Moab uppror mot Israel.

2 Ahasja föll ut genom spjälorna på sin övervåning i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han efter sändebud och sade till dem: ”Gå och fråga Baal-Sebub*, guden i Ekron*, om jag ska bli frisk från denna sjukdom.” 3 Men Herrens ängel hade sagt till tishbiten Elia: ”Bryt upp och gå och möt sändebuden från kungen i Samaria och säg till dem: Är det för att det inte finns någon Gud i Israel som ni går och frågar Baal-Sebub, guden i Ekron? 4 Därför säger Herren så: Du ska inte komma upp ur den säng där du lagt dig, för du måste dö”. Och Elia gick.

5 När sändebuden kom tillbaka till kungen, frågade han dem: ”Varför kommer ni tillbaka?” 6 De svarade honom: ”En man kom emot oss och sade till oss: Gå tillbaka till kungen som har sänt er och säg till honom: Så säger Herren: Är det för att det inte finns någon Gud i Israel som du sänder bud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron? Därför ska du inte komma upp ur den säng där du lagt dig, för du måste dö.” 7 Kungen frågade dem: ”Hur såg mannen ut som kom emot er och talade till er på det sättet?” 8 De svarade honom: ”Mannen hade en hårmantel* och ett läderbälte om höfterna.” Då sade han: ”Det var tishbiten Elia.”

9 Han sände ett befäl med femtio man till Elia. När befälet kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom: ”Gudsman! Kungen befaller dig att komma ner.” 10 Elia svarade befälet: ”Om jag är en gudsman ska eld komma ner från himlen* och förtära dig och dina femtio man.” Då kom eld ner från himlen och förtärde honom och hans femtio man.

11 Ahasja sände ett annat befäl till honom med femtio man. Befälet sade till honom: ”Gudsman, så säger kungen: Kom genast ner!” 12 Elia svarade och sade till dem: ”Om jag är en gudsman ska eld komma ner från himlen och förtära dig och dina femtio man.” Då kom Guds eld ner från himlen och förtärde honom och hans femtio man.

13 Åter sände han i väg ett tredje befäl med femtio man. Befälet drog dit upp, och när han kom fram föll han ner på sina knän för Elia och bad honom: ”Gudsman, låt mitt liv och dessa dina femtio tjänares liv vara värt något i dina ögon. 14 Eld kom ner från himlen och förtärde de första två befälen med deras femtio man. Men låt nu mitt liv vara värt något i dina ögon.” 15Herrens ängel sade till Elia: ”Gå ner med honom och var inte rädd för honom.” Då reste Elia sig och gick med honom ner till kungen 16 och sade till honom: ”Så säger Herren: Du skickade sändebud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron, som om det inte fanns någon Gud i Israel som du kunde fråga. Därför ska du inte komma upp ur den säng som du har lagt dig i, för du måste dö.” 17 Och Ahasja dog enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Joram* blev kung efter honom i Juda kung Jorams, Joshafats sons, andra regeringsår. Ahasja hade nämligen ingen son.

18 Vad som mer finns att säga om Ahasja och vad han gjorde, det är skrivet i Israels kungars krönika.


Inledning till boken
Andra Kungaboken fortsätter skildringen från ca 852 f Kr. Trots profeter som Elia (1-2), Elisha (2-9, 13:14f), Jona (14:25), Hosea och Amos fortsatte nordriket Israel i synd och ondska under en rad onda kungar (9-16). Gud sände sin straffdom genom arameerna från ca 850 f Kr (5-8, 13, 16) och assyrierna från ca 740 f Kr (15-17), tills huvudstaden Samaria intogs 722 f Kr och folket fördes bort från landet (17).

Sydriket Juda med Jerusalem försökte rensa ut avgudarna under kungar som Hiskia (18-20) och Josia (22-23) och profeter som Jesaja (19:2f), Joel, Mika, Sefanja, Habackuk och Jeremia. Men efter Manasses barnoffer, ockultism och blodsutgjutelse (21) kom den oundvikliga domen genom Babels kung Nebukadnessar (24-25), som intog Jerusalem och förde bort folket i omgångar åren 605, 597 och 587 f Kr.
Kungaböckerna är troligen skrivna under den babyloniska fångenskapen i mitten av 500-talet, eftersom den slutar med kung Jojakins benådning 561 f Kr (25:27f) och inte med hela folkets befrielse 539 f Kr (jfr 2 Krön 36:22). Författaren kan ha varit Jeremia (enligt traditionen), hans sekreterare Baruk (Jer 36:4) eller någon annan som haft tillgång till Israels historiska källor (se t ex 1:18).

Fotnoter
1:2Baal-Sebub   betyder ”flugornas herre”, troligen en förvrängning av Baal-Sebul, ”den upphöjde herren”. Tillbads i Ugarit som dödsrikets herre (jfr Hebr 2:14 ) och åkallades för att driva ut sjukdomsandar (jfr Matt 12:24 ).
1:2Ekron   Filisteisk stad, den nordligaste på Gazaremsan (1 Sam 5:16 , 6:16 ).
1:8hårmantel   Antingen hans klädsel (Sak 13:4 , Matt 3:4 ) eller buskig kroppsbehåring (jfr 1 Mos 25:25 ).
1:10eld komma ner från himlen   Syftar ibland på blixtnedslag (2 Mos 9:24 ).
1:17Joram   Bror till Ahasja och son till Ahab (3:1 ), till skillnad från kung Joram i Jerusalem (8:16f ).

Parallellställen
1:12 Kung 3:5 2 Sam 8:2.
1:25 Mos 18:11 Jes 8:19 19:3.
1:42 Kung 8:10.
1:8Sak 13:4 Matt 3:4 Mark 1:6.
1:101 Kung 18:36f Luk 9:54 Job 1:16.
1:111 Sam 19:21.
1:172 Kung 3:1 2 Krön 21:3.