× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tabernaklet

1 Tabernaklet* ska du göra av tio tygvåder, vävda av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn. I konstvävnad med keruber på ska du göra dem. 2 Varje våd ska vara tjugoåtta alnar lång och fyra alnar* bred, alla våderna med samma mått. 3 Fem av våderna ska fogas samman med varandra och likaså ska de andra fem våderna fogas samman med varandra. 4 Du ska sätta öglor av mörkblått garn i kanten på den ena våden ytterst på det hopfogade stycket, och så ska du också göra i kanten på den våd som sitter ytterst i det andra hopfogade stycket. 5 Femtio öglor ska du sätta på ena våden och femtio öglor ska du sätta ytterst på motsvarande våd i det andra hopfogade stycket, så att öglorna svarar mot varandra.

6 Och du ska göra femtio hakar av guld och foga samman våderna med dem, så att tabernaklet bildar en helhet.

7 Du ska göra tygvåder av gethår till ett tält över tabernaklet. Elva sådana våder ska du göra. 8 Varje våd ska vara trettio alnar lång och fyra alnar* bred, de elva våderna ska ha samma mått.

9 Fem av våderna ska du foga samman för sig och de sex andra våderna för sig. Den sjätte våden ska du lägga dubbel på framsidan av tältet. 10 Du ska sätta femtio öglor i kanten på den våd som sitter ytterst i det ena hopfogade stycket och femtio öglor i kanten på den våd som sitter ytterst i det andra hopfogade stycket. 11 Du ska också göra femtio hakar av koppar och föra in dem i öglorna och foga samman tältet så att det bildar en helhet. 12 Beträffande den överskjutande delen av tältets våder ska halva den våd som blir över hänga ner på baksidan av tabernaklet. 13 Den aln på vardera sidan som blir över på längden av tältets våder ska hänga ner på båda sidorna av tabernaklet för att täcka över det. 14 Dessutom ska du göra ett överdrag av rödfärgade fårskinn till tältet och ett överdrag av tahasskinn att lägga ovanpå.

15 Brädorna till tabernaklet ska du göra av akacieträ, och de ska stå upprätt. 16 Tio alnar lång och en och en halv aln* bred ska varje bräda vara. 17 Varje bräda ska ha två tappar som är hopfogade med varandra. Så ska du göra med alla brädorna till tabernaklet. 18 Och av tabernaklets brädor ska du sätta tjugo på södra sidan, åt söder, 19 och göra fyrtio fotstycken av silver och sätta dem under de tjugo brädorna, två fotstycken under varje bräda för dess två tappar.

20 På tabernaklets andra sida, den norra, ska du också sätta tjugo brädor 21 med fyrtio fotstycken av silver, två fotstycken under varje bräda. 22 På tabernaklets baksida, åt väster, ska du sätta sex brädor 23 och på tabernaklets hörn, på baksidan, två brädor. 24 De ska vara dubbla nertill och även dubbla upptill, till den första ringen. Så ska det vara med dem båda. De ska sättas i de båda hörnen. 25 Det blir alltså åtta brädor med sina fotstycken av silver, sexton fotstycken, två under varje bräda.

26 Och du ska göra tvärstänger av akacieträ: fem till de brädor som är på tabernaklets ena sida, 27 fem tvärstänger till de brädor som är på tabernaklets andra sida och fem tvärstänger till de brädor som är på tabernaklets baksida, åt väster. 28 Den mellersta tvärstången, som sitter mitt på brädorna, ska gå tvärs över från den ena änden till den andra. 29 Brädorna ska du överdra med guld och ringarna på dem där tvärstängerna ska skjutas in, ska du göra av guld. Också tvärstängerna ska du överdra med guld. 30 Sätt sedan upp tabernaklet som det ska vara, så som det har visats för dig på berget.

31 Du ska göra ett förhänge av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Det ska göras i konstvävnad med keruber på. 32 Du ska hänga upp det på fyra stolpar av akacieträ. Stolparna ska vara överdragna med guld och ha krokar av guld, och de ska stå på fyra fotstycken av silver. 33 Du ska hänga upp förhänget* i hakarna och föra dit vittnesbördets ark och ställa den innanför förhänget. Förhänget ska för er skilja det heliga från det allra heligaste.

34 Och du ska sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste.

35 Bordet ska du ställa utanför förhänget på tabernaklets norra sida och ljusstaken mitt emot bordet på tabernaklets södra sida. 36 För ingången till tältet ska du göra ett draperi i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 37 Till draperiet ska du göra fem stolpar av akacieträ och överdra dem med guld. Krokarna på dem ska vara av guld, och till stolparna ska du gjuta fem fotstycken av koppar.


Fotnoter
26:1Tabernaklet   Latinskt ord för ”tält” som har kommit att användas om tälthelgedomen (hebr. mishkán , ”boning”). Symbolen används i Joh 1:14 om Kristus som Guds boning bland människorna (se även Upp 7:15 , 21:3 ).
26:2våd … tjugoåtta alnar … fyra alnar   Ca 14 x 2 meter.
26:8våd … trettio alnar … fyra alnar   Ca 15 x 2 meter.
26:16tio alnar … en och en halv aln   Ca 5 x 0,7 meter.
26:33förhänget   Skärmade av arken, platsen för Guds närvaro (4 Mos 7:89 ). Keruberna (vers 31) påminde om syndafallet (1 Mos 3:24 ). Förhänget revs itu vid Jesu försoningsdöd på korset (Matt 27:51 , Hebr 10:20 ).

Parallellställen
26:12 Mos 36:8f.
26:72 Mos 36:14f.
26:152 Mos 36:20f.
26:302 Mos 25:9 40.
26:312 Mos 36:35f.