× 
 Från
 Till
 Metod

 

Koresh befaller judarna att återvända

1 Detta hände i den persiske kungen Koresh*s första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia* skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät kungöra, både muntligt och skriftligt:

2 ”Så säger Koresh, kung av Persien: Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3 Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus, och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. 4 Alla som finns kvar, på varje ort där de bor som främlingar, ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem.”

5 Huvudmännen för Juda och Benjamins familjer samt prästerna och leviterna, alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig redo att ge sig av för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. 6 Och alla deras grannar hjälpte dem med silverkärl, guld, gods och boskap och dyrbara gåvor, förutom alla frivilliga gåvor.

7 Kung Koresh lät hämta fram de föremål* som hade tillhört Herrens hus men som Nebukadnessar* hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin guds hus*. 8 Koresh, kungen av Persien, överlämnade dem åt skattmästaren Mitredat, som räknade upp dem åt Sheshbassar*, fursten av Juda. 9 Detta var deras antal: 30 kärl av guld, 1 000 av silver, 29 andra offerkärl, 10 30 bägare av guld, 410 enklare silverbägare och 1 000 andra kärl. 11 Antalet* guldkärl och silverkärl var tillsammans 5 400. Allt detta förde Sheshbassar med sig när de bortförda begav sig från Babel till Jerusalem*.


Inledning till boken
Esra (”hjälp”) var en präst och skriftlärd (7:11) som år 458 f Kr flyttade från Babel till Jerusalem, som lydde under Persiens överhöghet. I kap 1-6 skildrar han vad som hade hänt före hans egen tid: hur judarna kom tillbaka år 538 f Kr (kap 1-3), men tempelbygget kom då av sig (kap 4) och fullföljdes först 520-516 f Kr med stöd av profeterna Haggai och Sakarja och perserkungen Dare­javesh I (kap 5-6). När Esra själv väl kommit fram år 458 f Kr stärkte han folkets tempeltjänst (7-8) och laglydnad (9-10, Neh 8).

Från 445 f Kr samarbetade Esra även med ståthållaren Nehemja (se Neh 8:9, 12:26), vars bok i grundtexten är sammanfogad med Esras till en enda bok, troligen av Esra själv. Enligt judisk tradition sammanställde han också Krönikeböckerna och kanske även Psaltaren.

Fotnoter
1:1den persiske kungen Koresh   Av grekerna kallad Kyros (på latin Cyrus), regerade 559-530 f Kr. Hans ”första regeringsår” syftar dock på 539 f Kr då han i oktober tog över Babel, förutsagt av profeten Jesaja (Jes 44:28f ). Hans toleransedikt, som gav viss religionsfrihet åt alla folk i hans rike (jfr vers 2-4), publicerades på Kyroscylindern som idag återfinns på British Museum.
1:1HERRENS ord genom Jeremia    Se Jer 25:11f , 29:10 .
1:7föremål   Templets kärl hade tagits som krigsbyte i flera omgångar: 605 f Kr (Dan 1:2 ), 597 f Kr (2 Kung 24:13 ) och vid Jerusalems förstöring 587 f Kr (2 Kung 25:15-15 , Jer 27:16-22 ).
1:7Nebukadnessar   Babels kung som regerade 605-562 f Kr. Erövrade och förstörde Jerusalem år 587 f Kr (2 Kung 25) . Lärde känna Herren genom Daniel (Dan 2- 4).
1:7sin guds hus   Annan översättning: ”sina gudars hus”.
1:8Sheshbassar   Kanske det babyloniska namnet på Davidsättlingen Serubbabel (jfr 3:2 med 5:16 ). Annars möjligen en av perserkungen utsedd övergångsregent som sedan lämnade över till Serubbabel.
1:11Antalet   Utöver de 2499 gamla tempelkärlen förde de även med sig nya kärl (vers 6).
1:11från Babel till Jerusalem   En resa om ca 130 mil, vilket idealiskt tog två månader (men se 7:9 ).

Parallellställen
1:12 Krön 36:22f Jer 25:12 29:10.
1:3Esra 4:3 5:13 Ps 76:2f.
1:72 Kung 24:13 25:14f 2 Krön 36:7 18 Esra 5:14.