× 
 Från
 Till
 Metod

 

Koresh befaller judarna


att återvända

Kapitel 1

1 Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår.* För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes:
2 "Så säger Koresh, kungen i Persien: Herren, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda.3 Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds, hus, och hans Gud skall vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem.4 Alla som finns kvar skall få hjälp av folket på den ort där de bor som främlingar. De skall få silver och guld, gods och boskap, förutom vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem."
5 Huvudmännen för Juda och Benjamins familjer, prästerna och leviterna, alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda att ge sig i väg för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem.6 Och alla som bodde i deras närhet hjälpte dem med silverkärl, guld, gods och boskap och med dyrbara gåvor, förutom alla frivilliga gåvor.
7 Kung Koresh lät hämta fram de föremål som hade tillhört Herrens hus men som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin guds hus.8 Koresh, kungen i Persien, överlämnade dem åt skattmästaren Mitredat, som räknade upp dem åt Sesbassar, fursten i Juda.9 Detta var antalet av dem: 30 kärl av guld, 1 000 av silver, 29 andra offerkärl,10 30 bägare av guld, 410 silverbägare av enklare slag och 1 000 andra kärl.11 Antalet guldkärl och silverkärl var tillsammans 5 400. Allt detta förde Sesbassar med sig, när de som hade varit tillfångatagna begav sig från Babel till Jerusalem.

Inledning till boken
ESRA - NEHEMJAHändelserna i böckerna Esra och Nehemja utspelar sig mellan åren 538-433 f. Kr. Persien var ledande stormakt efter att ha besegrat Babylonien år 539 f. Kr.Perserkungen Koresh tillät judarna (538 f. Kr.) i Babylonien att återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Tempelbygget kom dock av sig, men genom ett nytt dekret av perserkungen Darejaves I år 520 f. Kr. påbörjades tempelbygget igen och stod färdigt 516 f. Kr. I sjuttio år förblev Jerusalems murar ouppbyggda.Prästen Esra anlände till Jerusalem år 458 f. Kr. Genom fullmakt från perserkungen Artasasta (grek. Artaxerxes) kunde också Nehemja, hovmästare hos perserkungen, resa till Jerusalem 445 f. Kr., och tack vare Nehemja blev murarna uppbyggda. Under den tidrymd som dessa böcker omfattar verkade även profeterna Haggai, Sakarja och Malaki.

Fotnoter
1:1Koresh första regeringsår År 538 f. Kr.