× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Jag ska stå på min vaktpost

och ställa mig i tornet.
Jag vill spana för att se
vad han ska tala till mig,
vilket svar jag ska få
på min klagan.
Herrens svar
2 Herren svarade mig och sade:
Skriv ner synen
och gör den tydlig på tavlor
så att den lätt kan läsas*,
3 för synen väntar ännu på sin tid.
Han* skyndar mot slutet*
och sviker inte.
Om han dröjer,
så vänta på honom,
för han kommer helt visst,
han uteblir inte.

4 Se, hans själ är uppblåst
och oärlig i honom.*
Men den rättfärdige ska leva
genom sin tro*.*
5 Ja, vinet bedrar.
Han är en högmodig man
och kommer inte till ro.
Han spärrar upp sitt gap
som dödsriket,
han är som döden
och blir inte mätt.
Han samlar alla hednafolk till sig,
han drar till sig alla folkslag.
Ve över förtryckaren
6 Ska de inte alla stämma upp
en visa om honom,
en smädesång med gåtfulla ord
och säga:
Ve dig som samlar
vad som inte är ditt
– hur länge till? –
och tynger dig med pantsatt gods!
7 Ska inte dina fordringsägare
plötsligt resa sig?
De som får dig att darra ska vakna,
och du blir deras byte.
8 Du har plundrat många hednafolk,
därför ska de andra folken*
plundra dig,
på grund av blodsdåd
mot människor
och våld mot land och stad
och alla som bor där.

9 Ve den som skaffar
oärlig vinst åt sitt hus
för att bygga sitt näste högt
och rädda sig undan
olyckans våld!
10 Du har planerat,
till skam för ditt hus,
att förgöra många folk
och syndar så mot dig själv,
11 för stenarna i muren ska ropa
och bjälkarna i trävirket
ska svara dem.
12 Ve den som bygger en stad
med blodsdåd
och grundar en stad
med orättfärdighet!
13 Se, kommer det inte
från Herren Sebaot
att folken sliter
för det som bränns upp
och tröttar ut sig till ingen nytta?
14 Jorden ska fyllas av kunskap
om Herrens härlighet,
så som vattnet täcker havets djup.

15 Ve dig som ger din nästa
att dricka,
som blandar i ditt gift
och berusar dem
för att få se deras nakenhet.
16 Du blir mättad med skam
och inte med ära.
Drick också du
och visa att du är oomskuren!
Bägaren i Herrens högra hand
ska vändas mot dig,
vanära ska drabba din härlighet.
17 Ja, våldet mot Libanon*
och skövlingen
som skrämde dess djur
ska täcka dig,
på grund av blodsdåd
mot människor
och våld mot land och stad
och alla som bor där.

18 Vad nytta gör en avgud
som en människa har snidat,
eller en gjuten avgud
som är en falsk lärare?
Den som gör den
litar till sitt eget verk.
Han gör avgudar som inte kan tala.
19 Ve den som säger till träbiten:
”Vakna!”
och till en stum sten: ”Res dig!”
Kan den undervisa?
Den är överdragen
med guld och silver,
men det finns ingen ande i den.
20 Men Herren är i sitt heliga tempel.
Var stilla inför honom, hela jorden!

Fotnoter
2:2att den lätt kan läsas   Annan översättning: ”att läsaren/utroparen kan springa med den” (antingen skrivtavlan eller budskapet, efter att ha läst det).
2:3Han   Profetia om Messias enligt judisk tradition, citeras i Hebr 10:37 . Annan översättning: ”Den” (synen).
2:3skyndar mot slutet   Annan översättning: ”vittnar om slutet”.
2:4Se, hans själ är uppblåst och oärlig i honom   Andra handskrifter (Septuaginta): ”Drar han sig undan, har min själ ingen glädje i honom”. Citeras så i Hebr 10:38 .
2:4sin tro   Andra handskrifter (Septuaginta): ”min trohet”.
2:4 Citeras av Paulus i Rom 1:17 och Gal 3:11 för att visa rättfärdigheten genom tron.
2:8de andra folken   Meder, perser, elamiter och andra folk i nuvarande Iran som under Koresh besegrade Babel år 539 f Kr (se Dan 5:28f ).
2:17våldet mot Libanon   Enligt Nebukadnessars kungliga krönika röjde han en timmerväg och förde cedrarna till Babel för att bygga sitt palats och Marduks tempel.

Parallellställen
2:1Ps 5:3 Jes 21:8 Hes 3:17 33:7.
2:2Jes 8:1 30:8 Upp 1:19.
2:3Ps 27:14 42:6 Hes 12:23 28.
2:4Ords 11:4f Jes 13:1f Rom 1:17 Gal 3:11 Hebr 10:38.
2:5Ps 89:49 Ords 27:20 30:15f Jes 5:14.
2:8Jes 33:1 Jer 51:24f Ob v 15.
2:9Ords 15:27 Dan 4:27f.
2:111 Mos 4:10.
2:12Jer 22:13 Mika 3:10 Nah 3:1.
2:13Jer 51:58.
2:14Jes 11:9.
2:15Ords 16:29 Amos 2:12.
2:16Ps 60:5 75:9 Jes 51:17 Jer 25:15 27 Nah 3:5 11.
2:17Jes 14:8 Jer 22:23 Sak 10:10.
2:18Jes 44:9f Jer 10:3f 14f.
2:20Ps 11:4 46:11 Sef 1:7 Sak 2:13.