× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalem, en förtorkad vinstock

1Herrens ord kom till mig:


2 ”Människobarn,
hur är vinstockens trä
bättre än allt annat trä,
grenarna på träden i skogen?
3 Tar man virke av den
för att göra något nyttigt?
Gör man ens en pinne av den
för att hänga upp något på den?
4 Nej, man ger den till mat åt elden.
När båda dess ändar
blivit förtärda av eld
och delen däremellan blivit svedd,
duger den då till något nyttigt?
5 Inte ens när den ännu var oskadd
kunde man göra något nyttigt
av den.
Hur mycket mindre kan
den användas till något nyttigt
när elden förtärt den
och bränt den!

6 Därför säger Herren Gud:
Som jag gör med en vinstock
bland skogens träd,
när jag ger den till bränsle
åt elden,
så ska jag göra
med Jerusalems invånare.
7 Jag ska vända mitt ansikte
mot dem.
De har kommit ut ur elden,
men elden ska förtära dem.
Ni ska inse att jag är Herren
när jag vänder mitt ansikte
mot dem.
8 Jag ska göra landet till en ödemark,
därför att de har handlat trolöst,
säger Herren Gud.”

Parallellställen
15:1Ps 80:9f Hes 17:6f 19:10f.
15:4Joh 15:6.
15:7Hes 14:8.