× 
 Från
 Till
 Metod

 

Budskapet till Juda kungar

1 Så sade Herren: Gå ner till Juda kungs palats och tala där dessa ord 2 och säg: Hör Herrens ord, du Juda kung som sitter på Davids tron, du och dina tjänare och ditt folk som går in genom dessa portar! 3 Så säger Herren: Utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan och bruka inte våld mot dem. Spill inte oskyldigt blod på denna plats!

4 För om ni verkligen handlar efter detta ord, ska kungar som sitter på Davids tron dra in genom portarna till detta hus med vagnar och hästar, följda av sina tjänare och sitt folk. 5 Men om ni inte hör dessa ord svär jag vid mig själv, säger Herren, att detta hus ska läggas i ruiner.


6 För så säger Herren
om Juda kungahus:
Du är som Gilead för mig,
som Libanons topp.
Men jag ska sannerligen
göra dig till en öken,
till städer där ingen bor.
7 Jag ska inviga fördärvare mot dig,
var och en med sina vapen,
och de ska hugga ner
dina ståtliga cedrar*
och kasta dem i elden.

8 Många hednafolk ska gå förbi denna stad och fråga varandra: ”Varför har Herren gjort så mot denna stora stad?” 9 Man ska då svara: ”Därför att de övergav förbundet med Herren sin Gud och tillbad andra gudar och tjänade dem.”

Guds dom över Shallum (Joahas)
10 Gråt inte över den döde,
sörj honom inte.
Gråt i stället över honom
som vandrar bort,
för han ska aldrig mer
komma tillbaka
och se det land där han föddes.

11 För så säger Herren om Josias son Shallum*, Juda kung som blev kung efter sin far Josia och som har dragit bort från denna plats: Han ska aldrig mer komma tillbaka hit. 12 Han ska dö på den plats dit han förts i fångenskap, och aldrig mer återse detta land.

Guds dom över Jojakim
13 Ve den som bygger sitt hus
med orätt
och sina salar
med orättfärdighet,
som låter sin nästa arbeta
för ingenting
och inte ger honom hans lön.
14 Ve den som säger:
”Jag vill bygga mig ett stort hus
med rymliga salar”
och gör sig stora fönster,
klär huset med cederträ*
och målar det rött med dyrbar färg!
15 Är det att vara kung,
att tävla med cederträ?
Din far åt och drack,
men han utövade rätt
och rättfärdighet,
och då gick det honom väl.
16 Han skaffade rätt
åt den bedrövade och den fattige,
och då gick allt väl.
Är inte det att känna mig?
säger Herren.
17 Men dina ögon och ditt hjärta
ser bara efter egen vinning
och att spilla oskyldigt blod,
att utöva förtryck och våld.

18 Därför säger Herren så om Jojakim*, Josias son, Juda kung:


Ingen ska hålla dödsklagan
efter honom och ropa:
”O, min broder! O, min syster!”
Ingen ska hålla dödsklagan
efter honom och ropa:
”O, herre! O, hur ståtlig han var!”
19 Som man begraver en åsna
ska han begravas.
Han ska släpas bort och kastas ut,
långt utanför Jerusalems portar.
Jerusalems öde
20 Gå upp på Libanon och ropa,
höj din röst i Bashan
och ropa från Abarim*,
för alla dina älskare är krossade.
21 Jag talade till dig
när det gick dig väl,
men du sade:
”Jag vill inte lyssna.”
Sådan har du varit
ända från din ungdom,
du har inte velat lyssna
till min röst.
22 Alla dina herdar
ska vallas av vinden,
och dina älskare
ska gå i fångenskap.
Då ska du vara skamsen
och förödmjukad
för all din ondskas skull.
23 Du som bor på Libanon
och har ditt näste i cedrarna,
hur ska du inte jämra dig
när värkarna drabbar dig
och ångest
som hos en födande kvinna!
Guds dom över Konja

24 Så sant jag lever, säger Herren: Även om du Konja*, Jojakims son, Juda kung, vore en signetring* på min högra hand, skulle jag ändå rycka bort dig därifrån. 25 Jag ska överlämna dig till dem som vill ta ditt liv och som du är rädd för, nämligen Babels kung Nebukadressar och kaldeerna. 26 Jag ska slunga bort dig och din mor som har fött dig till ett annat land där ni inte är födda, och där ska ni dö. 27 De ska inte få komma tillbaka till det land dit de längtar att återvända.

28 Är då denne Konja ett föraktat, krossat kärl, en kruka som ingen vill ha? Varför har han och hans avkomlingar slungats ut och kastats bort till ett land som de inte känner? 29 O land, land, land, hör Herrens ord! 30 Så säger Herren: Skriv upp den mannen som barnlös, som en man som inte lyckas under sin livstid. För ingen av hans avkomlingar ska lyckas sitta på Davids tron och råda över Juda i framtiden.


Fotnoter
22:7dina ståtliga cedrar   Dyrbart träslag i kungens palats (1 Kung 7:2f ).
22:11Shallum   Kallades också Joahas. Var kung under tre månader år 609 f Kr tills han fängslades av farao Neko (2 Kung 23:33 ), som också hade dödat hans far Josia (2 Kung 23:29 ).
22:14cederträ   Dyrbart doftrikt trä från Libanons berg (jfr 1 Kung 7).
22:18Jojakim   Kung i Juda 609-598 f Kr, son till den fromme Josia (vers 15). Se 2 Kung 23:34f .
22:20Libanon … Bashan … Abarim   Bergsområden i utkanten av Israel (norr, nordost och sydost).
22:24Konja   Kortform för Jekonja eller Jojakin, kung under belägringen dec 598 till mars 597 f Kr då han fördes bort av Nebukadnessar (2 Kung 24:8f ).
22:24signetring   Personlig stämpel för att signera (jfr Est 3:10 , 8:2 , Hagg 2:24 ).

Parallellställen
22:2Jer 17:20.
22:32 Mos 22:21f 3 Mos 19:33 5 Mos 10:19 Jer 7:5f 21:12.
22:4Jer 17:25.
22:85 Mos 29:24 1 Kung 9:8f 2 Krön 7:21f Jer 16:10f.
22:112 Kung 23:30.
22:133 Mos 19:13 5 Mos 24:14f Jer 17:11 Hab 2:9 Jak 5:4.
22:152 Kung 22:2 Pred 3:13 5:18 Jer 42:6.
22:181 Kung 13:30 Jer 34:5.
22:192 Krön 36:6 Jes 14:19f Jer 36:30.
22:205 Mos 32:49.
22:21Jer 3:25 6:16f.
22:242 Kung 24:6 Höga V 8:6 Hagg 2:24.
22:25Jer 21:7 34:20.
22:262 Kung 24:12 15.
22:28Jer 17:4 Hos 8:8.