× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalem belägras

1 Fly från Jerusalem,

ni Benjamins barn!
Blås i hornet i Tekoa*,
res ett högt baner
i Bet-Hakkerem*,
för en olycka hotar från norr
med stor förödelse.
2 Jag ska ödelägga dotter Sion,
den vackra och bortskämda.
3 Herdar ska komma över henne
med sina hjordar.
De ska slå upp sina tält
runt omkring henne
och var och en ska beta av
sitt stycke.
4 Rusta er till strid mot henne!
”Kom, låt oss dra upp
vid middagstid!
Men ve oss, dagen går mot sitt slut
och kvällens skuggor förlängs.
5 Kom, låt oss dra upp om natten
och förstöra hennes palats.”

6 För så säger Herren Sebaot:
Fäll träd och bygg vallar*
mot Jerusalem!
Här är staden som ska straffas.
Den är full av förtryck.
7 Som en källa flödar av vatten,
så flödar den av sin ondska.
Man hör om våld och förödelse där,
sår och slag är ständigt
inför mina ögon.
8 Ta varning, Jerusalem,
så att jag inte vänder mig
ifrån dig
och gör dig till en ödemark,
ett land där ingen bor.

9 Så säger Herren Sebaot:
Man ska bärga en efterskörd
från dem som är kvar av Israel,
som från en vinstock.
Räck ut din hand på nytt,
som när man plockar druvor
från rankorna.
10 Till vem ska jag tala
och för vem ska jag vittna
så att de hör?
Deras öron är stängda*
så att de inte kan höra.
Herrens ord föraktas bland dem,
de vill inte veta av det.

11 Därför är jag fylld av Herrens vrede,
jag orkar inte hålla tillbaka den.
Ös ut den över barnen på gatan
och över de unga där de samlas.
Både man och kvinna ska drabbas,
också den gamle
och den som fyllt sina dagars mått.
12 Främlingar ska ta över deras hus,
deras åkrar och hustrur,
för jag ska räcka ut min hand
mot dem som bor i landet,
säger Herren.

13 Hög som låg,
alla söker de oärlig vinst.
Både profet och präst,
alla handlar de lögnaktigt.
14 De tar det lätt med att bota
mitt folks skada
och säger: ”Allt är väl, allt är väl!”
Men allt är inte väl.
15 De ska stå där med skam,
för de har gjort avskyvärda saker.
Ändå känner de ingen skam
och förstår inte att blygas.
Därför ska de falla
bland dem som faller.
När tiden kommer
och jag straffar dem
ska de komma på fall,
säger Herren.

16 Så säger Herren:
Ställ er vid vägarna och spana,
fråga efter de urgamla stigarna.
Fråga efter den goda vägen
och vandra på den,
så ska ni finna ro för era själar*.
Men de svarade:
”Vi vill inte vandra på den.”
17 När jag satte väktare
över er och sade:
”Lyssna till basunens ljud”,
svarade de: ”Vi vill inte lyssna.”

18 Hör därför, ni hednafolk,
och lägg märke till, du församling,
vad som sker bland dem.
19 Hör du jord: Se, jag ska låta
olycka drabba detta folk,
frukten av deras tankar,
eftersom de inte har lyssnat
på mina ord
utan förkastat min lag.

20 Vad bryr jag mig om
rökelse* från Saba
eller finaste kalmus*
från fjärran land?
Era brännoffer har jag inte behag till
och era slaktoffer
tycker jag inte om.
21 Därför säger Herren så:
Se, jag ska lägga stötestenar
framför detta folk,
och på dem ska fäder och söner
snubbla tillsammans,
grannar och vänner förgås.

22 Så säger Herren:
Se, ett folk kommer
från landet i norr,
ett stort hednafolk reser sig
vid jordens yttersta ände.
23 De bär båge och lans*,
de är grymma och skoningslösa.
Deras röst är som havets dån,
och på sina hästar rider de fram,
rustade som kämpar till strid
mot dig, dotter Sion.
24 Vi har hört ryktet om dem.
Våra händer sjunker ner,
ängslan griper oss,
ångest som hos en barnaföderska.
25 Gå inte ut på fältet
och vandra inte på vägen,
för fiendens svärd är där
med skräck från alla sidor.
26 Du, mitt folk, min dotter,
klä dig i säcktyg, rulla dig i aska,
sjung sorgesång
som efter ende sonen
och håll bitter dödsklagan.
Plötsligt drabbar oss fördärvaren.

27 Jag har satt dig att pröva mitt folk
och gjort dig till en fast borg,
för att du ska lära känna
och pröva deras väg.
28 Alla är de förhärdade rebeller
som går med förtal,
de är som koppar och järn,
allihop är fördärvare.
29 Blåsbälgen pustar,
men ur elden kommer bara bly.
Mer rening är meningslös,
de onda rensas inte ut.
30 ”Förkastat silver” kallar man dem,
för Herren har förkastat dem.

Fotnoter
6:1Tekoa   Ort i bergsbygden ca 1,5 mil söder om Jerusalem. Tekoa liknar ordet för ”hornstöt”.
6:1Bet-Hakkerem   Betyder ”vingårdshuset”. Enligt Hieronymus halvvägs till Tekoa.
6:6vallar   Belägrare byggde en sluttande vall upp mot stadsmurens topp (bevarats t ex i Lakish).
6:10stängda   Ordagrant: ”oomskurna” (jfr Apg 7:51 ).
6:16finna ro för era själar   Uttrycket används av Jesus i Matt 11:29 .
6:20rökelse   Tändes dagligen i templet (2 Mos 30:7f , Luk 1:9f ), en symbol för bön (Upp 5:8 , 8:3 ).
6:20kalmus   Doftande gräs, ursprungligen från Indien. Ingick i smörjelseoljan (2 Mos 30:23 ).
6:23lans   Annan översättning: ”kroksabel”.

Parallellställen
6:1Jer 1:14 4:6.
6:3Jer 4:17 12:10.
6:6Jer 22:17 Sef 3:1.
6:7Ps 55:10f.
6:9Ob v 5.
6:10Jer 5:21 Hes 12:2 Apg 7:51.
6:11Jer 15:17.
6:125 Mos 28:30 Jer 8:10f Klag 5:2.
6:13Jes 56:11 Jer 22:17 23:11.
6:14Hes 13:10 Amos 6:6 Mika 3:5 1 Tess 5:3.
6:16Jes 28:12 Mal 4:4 Matt 11:29 23:37.
6:17Jes 21:6 11f Hes 3:17f 33:2f.
6:19Ords 1:31 Jer 9:13.
6:20Jes 1:11 Jer 7:22 14:12 Hes 27:22 Amos 5:21f Mika 6:6.
6:225 Mos 28:49f Jes 5:26f Jer 5:15f 10:22 50:41f.
6:24Jer 4:31 49:24.
6:26Jer 4:8 Amos 8:10 Sak 12:10.
6:27Jer 1:18 15:20.
6:28Jer 5:23 9:4 Hes 22:18.
6:30Jer 7:15 29 Hes 22:18.