× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Egypten och Nubien

1 Det år då Tartan*, utsänd av Assyriens kung Sargon, kom till Ashdod* och belägrade och intog det, 2 på den tiden talade Herren genom Jesaja, Amos son. Han sade: "Gå och lossa säcktyget från dina höfter och ta av dig skorna från fötterna." Han gjorde så och gick naken och barfota. 3 Sedan sade Herren: "Liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota och nu i tre år varit ett tecken och förebud om Egypten och Nubien, 4 så ska Assyriens kung låta fångarna från Egypten och de fördrivna från Nubien*, både unga och gamla, föras bort nakna och barfota, med blottad bak, till skam för Egypten. 5 Då ska de bli förfärade och skämmas över Nubien som var deras hopp och över Egypten som var deras ära. 6 På den dagen ska de som bor vid denna kust säga: Se, så gick det med dem som var vårt hopp, dem som vi flydde till för att få hjälp och räddning från Assyriens kung. Hur ska då vi komma undan?"


Fotnoter
20:1Tartan   Den assyriske överbefälhavarens titel (jfr 2 Kung 18:17 ).
20:1år … Ashdod   Ca 712 f Kr. Ashdods furste Jamani flydde till Egypten i hopp om hjälp, men överlämnades ca 706 f Kr i bojor till assyrierna.
20:4fångarna från Egypten … Nubien   Senare, år 663 f Kr, gick assyriern Assurbanipal in i Egypten, besegrade de regerande nubierna (se not till 18:2 , 19:2 ) och tog mycket byte.

Parallellställen
20:12 Kung 18:17.
20:21 Sam 19:24 2 Kung 1:8 Sak 13:14 Matt 3:4.
20:3Jes 8:18 Hes 12:6 11 Mika 1:8.
20:5Jes 30:2f 36:6.