× 
 Från
 Till
 Metod

 

De avfälligas slut och det nya Sion

1 Så säger Herren:

Himlen är min tron
och jorden är mina fötters pall.
Vad för ett hus
kan ni bygga åt mig,
vad för en plats där jag kan vila?*
2 Allt detta har min hand gjort
så att det blev till, säger Herren.
Jag ser till den som är betryckt
och har en förkrossad ande,
som fruktar mitt ord.

3 Den som slaktar en oxe
är som en som dödar
en människa,
den som offrar ett lamm
är som en som bryter nacken
på en hund,
den som bär fram ett matoffer
är som en som bär fram svinblod*,
den som offrar rökelse
är som den som hyllar en avgud.
De har valt att gå sina egna vägar
och har sin själs glädje
i sina vidrigheter.
4 Därför ska också jag
välja deras ofärd
och låta det de fruktar
drabba dem.
För jag ropade, men ingen svarade,
jag talade, men ingen lyssnade.
De gjorde det som var ont
i mina ögon,
de valde det
som misshagade mig.

5 Hör Herrens ord,
ni som fruktar hans ord!
Era bröder som hatar er
och stöter bort er
för mitt namns skull,
de säger:
"Herren kan visa sin härlighet
så att vi får se er glädje!"
Men de ska få skämmas.
6 Hör hur det larmar i staden,
hör rösten* från templet,
rösten av Herren
som ger sina fiender
vad de förtjänar!

7 Innan Sion har känt några värkar
föder hon,
innan hon känt någon vånda
har hon fött en son.
8 Vem har hört något sådant,
vem har sett något liknande?
Kan ett land komma till liv
på en enda dag,
eller ett folk födas på ett ögonblick,
eftersom Sion föder sina barn
redan när värkarna börjar?
9 Skulle jag öppna moderlivet
men inte låta födseln ske?
säger Herren.
Eller skulle jag som låter födseln ske
sedan hålla tillbaka barnet?
säger din Gud.

10 Gläd er med Jerusalem,
fröjda er med henne,
alla ni som älskar henne!
Jubla högt med henne,
alla ni som har sörjt över henne,
11 så att ni får dia er mätta
vid hennes trösterika bröst,
suga och njuta av
hennes härliga rikedom*.
12 För så säger Herren:
Se, jag leder frid till henne
som en flod
och folkens härlighet
som en översvämmande älv.
Ni ska få dia
och bli burna på höften
och sitta i knäet och bli smekta*.
13 Som en mor tröstar sitt barn
ska jag trösta er.
I Jerusalem ska ni få tröst.
14 När ni får se det
ska era hjärtan glädjas,
era ben* ska få liv
likt spirande gräs.
Herrens hand ska bli känd
för hans tjänare,
men hans fiender
får känna hans vrede.

15 För se,
Herren ska komma med eld,
och hans vagnar är
som en stormvind.
Han låter sin vrede drabba
med hetta
och sitt straff med eldslågor,
16 för med eld och med sitt svärd
ska Herren gå till rätta
med alla människor,
och många ska bli slagna av Herren.
17 De som inviger och renar sig
för att gå in i trädgårdarna,
anförda av en som står i mitten,
de som äter svinkött
och annat avskyvärt och möss,
de ska alla förgås, säger Herren.

18 Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag ska samla alla folk och språk, och de ska komma och se min härlighet. 19 Jag ska sätta ett tecken bland dem. Några av dem som blir räddade ska jag sända som budbärare till hednafolken, till Tarshish, till Pul och Lud, bågskyttefolken*, till Tubal* och Grekland*, till kustländerna i fjärran som inte har hört talas om mig eller sett min härlighet. De ska förkunna min härlighet bland hednafolken. 20 De ska som en offergåva åt Herren föra ut alla era bröder från alla hednafolk på hästar, vagnar och kärror*, på mulåsnor och dromedarer upp till mitt heliga berg i Jerusalem, säger Herren, på samma sätt som Israels folk för fram offergåvor i rena kärl till Herrens hus. 21 Och några av dem ska jag ta till mina präster, till mina leviter, säger Herren.

22 För liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag skapar blir bestående inför mig, så ska era efterkommande och ert namn bestå, säger Herren. 23 Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag ska alla människor komma och tillbe inför mig, säger Herren. 24 Och de ska gå ut och se liken av de människor som gjorde uppror mot mig. Deras mask ska inte dö och deras eld ska inte släckas. De ska vara en vämjelse för alla människor.


Fotnoter
66:1f Citeras av Stefanus i Apg 7:49f .
66:3hund … svinblod   Förknippades med offer till underjordens avgudar, t ex bland hetiterna.
66:6rösten   Annan översättning: "ljudet".
66:11rikedom   Annan översättning: "bröstvårtor".
66:12smekta   Annan översättning: "gungade".
66:14ben   Skelettets ben står för människans kärna och väsen (jfr 1 Mos 2:23 , Ps 32:3 ).
66:19bågskyttefolken   Andra handskrifter (så Septuaginta): "Meshek" (grannfolk till Tubal).
66:19Tarshish … Pul och Lud … Tubal   Motsvarar västra Medelhavet, Libyen, Lydien i västra Turkiet samt östra Turkiet. Se 1 Mos 10.
66:19Grekland   Hebr. Javán , jfr "jonisk".
66:20kärror   Annan översättning: "bärstolar".

Parallellställen
66:11 Kung 8:27 2 Krön 6:18 Matt 5:34f Apg 7:49 17:24.
66:2Ps 34:19 51:19 Jes 57:15 61:1 Joel 2:13 Luk 18:13f.
66:4Ords 1:24f Jes 65:12 Jer 7:13.
66:5Jer 17:15 Matt 24:9 Luk 6:22.
66:72 Mos 4:22f Apg 2:41 47 11:18 Gal 4:27 Upp 12:5.
66:10Jes 65:19 Rom 15:10.
66:12Jes 40:11 48:18 49:22 60:4.
66:13Jes 49:13 2 Kor 1:3f.
66:14Jes 35:10 51:11 Luk 19:27.
66:152 Tess 1:8 2 Petr 3:7.
66:16Jer 12:12 25:31 Upp 19:15 21.
66:17Jes 65:2f.
66:18Jer 3:17 Hes 38:1f 39:21 Mika 4:11f.
66:19Jes 11:10 49:22 62:10 Ef 1:13.
66:203 Mos 2:1f Jes 43:5f 60:5f.
66:211 Petr 2:5.
66:22Jes 65:17 Jer 31:35f 2 Petr 3:13 Upp 21:1.
66:23Sak 14:16.
66:24Jes 1:31 Dan 12:2 Matt 3:12 13:30 Mark 9:48 Upp 14:10f.