× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs andra prövning

1 En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Även Åklagaren var med bland dem och trädde fram inför Herren. 2 Då frågade Herren Åklagaren: ”Varifrån kommer du?” Åklagaren svarade: ”Från en färd över jorden där jag vandrat omkring.” 3Herren sade till Åklagaren: ”Lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet fastän du uppeggade mig mot honom för att förgöra honom utan skäl.”

4 Åklagaren svarade Herren: ”Hud för hud. Allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. 5 Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.” 6Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, han är i din hand. Men du måste skona hans liv.”

7 Och Åklagaren gick bort från Herrens ansikte och slog Job med svåra bölder, från fotsulan ända till hjässan. 8 Job tog då en lerskärva att skrapa sig med, där han satt mitt i askan.

9 Då sade hans hustru till honom: ”Står du fortfarande fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö.” 10 Men han svarade henne: ”Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda?”

Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.

Jobs tre vänner

11 När tre av Jobs vänner fick höra om alla olyckor som hade drabbat honom, kom de var och en från sin ort: Elifas* från Teman*, Bildad från Shua* och Sofar från Naama*. De enades om att gå och visa sitt deltagande och trösta honom.

12 Men när de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom, brast de i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft* mot himlen över sina huvuden. 13 Sedan satt de med honom på marken i sju dagar och sju nätter utan att någon av dem sade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor.


Fotnoter
2:11Elifas   Betyder ”min Gud är guld”. Jfr 1 Mos 36:11 . De andra vännernas namn är svårtolkade.
2:11Teman   Stad i Edom sydost om Döda havet, förknippad med vishet (Jer 49:7 ).
2:11Shua   Troligen ett nordvästarabiskt stamområde (jfr 1 Mos 25:2 ).
2:11Naama   Troligen en ort i nordvästra Saudiarabien.
2:12rev sönder sina mantlar och kastade stoft   Sorgeritual (jfr 2 Sam 13:19 , 31).

Parallellställen
2:1Job 1:6f.
2:5Job 1:11.
2:6Luk 22:31.
2:8Jer 6:26 Hes 27:30 Jona 3:6.
2:10Job 1:22.
2:11Job 4:1 8:1 11:1.
2:12Job 1:20 Klag 2:10.
2:13Rom 12:15.