× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus går upp till lövhyddohögtiden

1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom.

2 Judarnas lövhyddohögtid* närmade sig. 3 Hans bröder sade till honom: "Ge dig av härifrån och gå bort till Judeen, så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. 4 Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen!" 5 Inte ens hans bröder trodde på honom.

6 Jesus sade till dem: "Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. 7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. 8 Gå ni upp till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden än*, för min tid är ännu inte inne." 9 Så sade han och stannade i Galileen.

10 Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. 11 Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: "Var är han?" 12 Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sade: "Han är god." Andra sade: "Nej, han förleder folket." 13 Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna.

14 När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. 15 Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat*?" 16 Jesus svarade: "Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom.

19 Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?" 20 Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?" 21 Jesus sade: "En enda sak gjorde jag*, och ni blev alla förundrade. 22 Mose har gett er omskärelsen – egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna – och därför omskär ni människor även på sabbaten. 23 Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig för att jag gjort hela människan frisk på en sabbat? 24 Döm inte efter skenet, utan döm rätt!"

Vem är Jesus?

25 Några av invånarna i Jerusalem sade då: "Är det inte honom de vill döda? 26 Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? 27 Den här mannen vet vi ju varifrån han är, men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är."*

28 Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade: "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är! Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. 29 Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig." 30 Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit.

31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: "När Messias kommer, ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort?" 32 Fariseerna hörde hur folket viskade så om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut tempelvakter för att gripa honom.

33 Jesus sade då: "Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. 34 Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma." 35 Judarna sade till varandra: "Vart tänker han ta vägen, eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspridda* bland grekerna och undervisa dem? 36 Vad menar han när han säger: Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma?"

37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick!*38 Den som tror på mig, som Skriften säger*, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten* flyta fram." 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

40 Några i folkmassan som hörde hans ord sade: "Han måste vara Profeten." 41 Andra sade: "Han är Messias", men andra sade: "Messias kommer väl inte från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde?"* 43 Så blev det splittring bland folket för hans skull. 44 Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom.

45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?" 46 De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han." 47 Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit förledda? 48 Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? 49 Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad."

50 Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: 51 "Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?" 52 De svarade: "Är du också från Galileen? Sök i Skriften, så ser du att ingen profet kommer* från Galileen."


Fotnoter
7:2Judarnas lövhyddohögtid   På hebreiska Suckót , en glad skördefest (5 Mos 16:13-15 ) då man under sju dagars tid flyttar ut i lövhyddor för att minnas Guds välgärningar under ökenvandringen (3 Mos 23:34f ).
7:8än   Ordet saknas i vissa handskrifter.
7:15inte har studerat   Dvs hos någon av rabbinerna (jfr Apg 22:3 ).
7:21En enda sak gjorde jag   När Jesus botade den lame vid Betesdadammen (Joh 5:1-18 ).
7:27när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är   Många tänkte sig Messias ankomst som plötslig och oväntad utifrån profetior som Mal 3:1 och Dan 7:13 . Mikas profetia förutsade dock hans födelse i Betlehem (Mika 5:2 , jfr Matt 2:5 ).
7:35dem som bor utspridda   På grekiska diasporá , de judar som bor utanför Israels land (jfr Apg 15:21 ).
7:37f Annan översättning: "Om någon är törstig, kom till mig! Och drick, 38den som tror på mig! Som Skriften säger: Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram."
7:38Den som tror på mig, som Skriften säger   Annan översättning: "Den som tror på mig så som Skriften säger".
7:38strömmar av levande vatten   Vid lövhyddohögtidens vattenceremoni öste man vatten över altaret medan församlingen sjöng: "Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor" (Jes 12:3 ). Jesu hebreiska namn Jeshúa    kommer av ordet för frälsning, jeshuá , vilket gav kontaktpunkten för Jesu inbjudan (jfr även Jer 2:13 ).
7:42 Se 2 Sam 7:12f , Mika 5:2 .
7:52att ingen profet kommer   Annan översättning: "att Profeten inte kommer" (se not till 1:21 ). Jona och Nahum var båda från Galileen.

Parallellställen
7:5Mark 3:21.
7:7Joh 15:18.
7:13Joh 9:22 19:38.
7:15Matt 13:54.
7:16Joh 8:28 12:49 14:10 24.
7:18Joh 8:50.
7:192 Mos 20:1 Apg 7:53.
7:20Joh 8:48 52 10:20.
7:21Joh 5:2f.
7:221 Mos 17:10f.
7:24Ords 24:23 Jak 2:1.
7:25Joh 5:18.
7:28Joh 8:42.
7:29Matt 11:27.
7:30Mark 11:18 Joh 2:4.
7:31Joh 8:30.
7:33Joh 12:35 16:5.
7:34Joh 8:21.
7:37Jes 12:3 55:1 Joh 4:10.
7:39Joel 2:28 Joh 16:7.
7:41Joh 1:46.
7:43Joh 9:16 10:19.
7:46Matt 7:28f.
7:48Joh 12:42 1 Kor 1:20.
7:50Joh 3:1f 19:39.
7:513 Mos 19:15 5 Mos 1:16.