× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förförelser, synd och förlåtelse

1 Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer! 2 Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små.

3 Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. 4 Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta honom."

Tro och tjänst

5 Då sade apostlarna till Herren: "Ge oss mer tro!" 6 Herren svarade: "Om ni har tro, bara som ett senapskorn*, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.

7 Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords? 8 Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. 9 Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag? 10 På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt."

De tio spetälska

11 På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen*. 12 När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd 13 och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!" 14 Han såg dem och sade till dem: "Gå och visa er för prästerna*." Och medan de var på väg dit, blev de rena.

15 När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst 16 och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier.* 17 Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? 18 Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen?" 19 Och han sade till honom: "Res dig och gå. Din tro har frälst dig."

Guds rikes ankomst

20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er*."

22 Till lärjungarna sade han: "Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. 23 Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. 24 För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag. 25 Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.

26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid*: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.

31 Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte återvända hem. 32 Tänk på Lots hustru! 33 Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska rädda det.

34 Jag säger er: Den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. 35 Två kvinnor ska mala* tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar."* 37 De frågade honom: "Var då, Herre?" Han svarade dem: "Där kroppen ligger, där samlas gamarna."


Fotnoter
17:6som ett senapskorn   Det minsta (1-2 mm) av alla frön som användes i jordbruket.
17:11vägen mellan Samarien och Galileen   gick troligen längs gränsen mellan de två regionerna ner mot Jordandalen.
17:14visa er för prästerna   för att bli friskförklarade och återupptagna i folkets gemenskap (se 3 Mos 14:2f ).
17:16samarier   Ett illa sett halvjudiskt blandfolk (se not till 10:33 ).
17:21mitt ibland er   Annan översättning: "inom er".
17:26fNoas tid … Lots tid   Se 1 Mos 6-9, 19.
17:35mala   I handkvarnen, mellan två platta stenar, maldes hushållets säd (5 Mos 24:6 ).
17:35 Några handskrifter tillägger (vers 36): "Två män ska vara ute på fältet. Den ene ska tas med och den andre lämnas kvar." Jfr Matt 24:40 .

Parallellställen
17:1Matt 18:6f Mark 9:42.
17:33 Mos 19:17 Matt 18:15 21f.
17:6Matt 17:20 21:21 Mark 11:23.
17:11Luk 9:51 13:22.
17:123 Mos 13:45f.
17:143 Mos 14:2f Luk 5:14.
17:20Joh 3:3f 18:36.
17:222 Kor 5:7.
17:23Matt 24:23f Mark 13:21 Luk 21:8.
17:25Luk 9:22 18:31f.
17:261 Mos 6:11f Matt 24:37f 1 Petr 3:20.
17:281 Mos 19:14f.
17:291 Mos 19:24f Jud v 7.
17:31Matt 24:17f Mark 13:15f Luk 21:21.
17:321 Mos 19:26.
17:33Matt 10:39 Luk 9:24 Joh 12:25.
17:34Matt 24:40f.
17:37Matt 24:28.