× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förfallet bland Israels ledare

1 Jag sade:

Hör, ni hövdingar i Jakob,
ni furstar över Israels hus:
Är det inte er sak
att veta vad som är rätt?
2 Men ni hatar det goda
och älskar det onda,
ni sliter huden av människor
och köttet från deras ben.
3 Ni äter mitt folks kött
och flår huden av dem
och krossar deras ben
för att stycka dem
likt något man kastar i grytan,
som kött i kitteln.
4 När de då ropar till Herren
ska han inte svara dem.
För det onda de gjort
ska han dölja sitt ansikte för dem.

5 Så säger Herren om profeterna
som vilseleder mitt folk,
som ropar: ”Allt är väl!”
när de får något att tugga
med sina tänder.
Men mot den som inte
ger dem något i munnen
blåser de upp till helig strid.
6 Därför ska ni få en natt utan syner
och mörker utan spådomar.
Solen ska gå ner över profeterna
och dagen bli mörk över dem.
7 Siarna ska stå med skam
och spåmännen blygas.
De ska alla täcka sitt skägg,
för inget svar kommer från Gud.
8 Men jag är full av kraft,
av Herrens Ande
och rätt och styrka,
för att förkunna för Jakob hans brott
och för Israel hans synd.

9 Hör nu detta,
ni hövdingar över Jakobs hus
och furstar över Israels hus:
Ni avskyr det som är rätt
och förvrider allt som är rakt,
10 ni bygger upp Sion med blod
och Jerusalem med ondska.
11 Stadens hövdingar dömer för mutor,
prästerna undervisar för betalning
och profeterna spår för pengar.
Ändå stöder de sig på Herren
och säger:
Ӏr inte Herren mitt ibland oss?
Olycka ska inte drabba oss.”
12 Därför ska Sion för er skull
plöjas upp till en åker,
Jerusalem bli en stenhop*
och tempelberget
en skogbevuxen höjd.

Fotnoter
3:12Jerusalem bli en stenhop   Mikas förutsägelse om Jerusalems fall var allmänt känd (Jer 26:18 ) fram till stadens undergång 587 f Kr (se 2 Kung 25).

Parallellställen
3:1Jer 5:4f.
3:2Amos 5:14f.
3:3Ps 14:4 Hes 11:7.
3:45 Mos 31:18 Ords 1:28 Jes 1:15 Jer 11:11 14:12 Hes 8:18 Sak 7:13.
3:5Jes 56:11 Jer 6:14 Hes 13:10 16f Mika 2:11 Sef 3:4.
3:6Amos 8:9.
3:73 Mos 13:45 Ps 74:9 Sak 13:4.
3:8Jes 58:1 Sak 4:6 1 Kor 2:4.
3:9Jes 1:23 Amos 5:7.
3:10Jer 22:13 Hab 2:12.
3:11Jer 5:12 7:4f Hes 22:26f Sef 3:3f.
3:12Ps 79:1 Jer 9:11 26:18 Matt 24:2.