× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalems synder

1 Ve över den upproriska

och orena staden,
förtryckets stad!
2 Hon lyssnar inte till någon,
hon tar inte emot tillrättavisning,
litar inte på Herren
och närmar sig inte sin Gud.
3 Hennes styresmän därinne
är rytande lejon,
hennes domare är stäppvargar*
som inget spar till morgonen.
4 Hennes profeter är skrävlare,
trolösa män.
Hennes präster vanhelgar
det som är heligt
och gör våld på lagen.

5Herren är rättfärdig därinne,
han gör inget orätt.
Morgon efter morgon
uppenbarar han sin dom,
den uteblir aldrig.
Men den orättfärdige
vet inte av någon skam.

6 Jag utrotade hednafolk,
deras murtorn förstördes.
Jag lade deras gator öde,
ingen gick där längre.
Deras städer skövlades,
tömda på folk och invånare.
7 Jag sade: ”Du ska frukta mig
och ta emot tuktan.”
Då skulle hennes boning
inte utplånas eller drabbas
av allt som jag bestämt
som straff.
Men i stället var de ivriga
att* göra sina fördärvliga
gärningar.

8 Vänta därför på mig, säger Herren,
på dagen då jag reser mig
för att ta byte*,
för detta är mitt domslut:
Jag ska samla folk
och hämta riken
för att ösa min vrede över dem,
hela min glödande harm,
för hela jorden ska förtäras
av min lidelses eld.
Frälsning för en rest av Israel
9 Då ska jag ge folken renade läppar,
och de ska alla
åkalla Herrens namn
och tjäna honom tillsammans*.
10 Från landet bortom Nubiens floder*
ska mina tillbedjare,
mitt förskingrade folk,
frambära offer åt mig.
11 På den dagen
ska du inte behöva skämmas
för alla överträdelser
du begått mot mig,
för då ska jag rensa bort ur dig
dem som stoltserar
i högmod hos dig,
och du ska inte längre
förhäva dig på mitt heliga berg.
12 Men jag ska lämna kvar i dig
ett folk som är ödmjukt och svagt
och har sin tillflykt
i Herrens namn.
13 De som är kvar av Israel
ska inte göra orätt eller tala lögn,
och ingen falsk tunga
ska finnas i deras mun.
De ska få beta och lägga sig ner
utan att någon skrämmer dem.

14 Jubla, dotter Sion,
ropa av glädje, Israel!
Var glad och fröjda dig
av hela ditt hjärta,
dotter Jerusalem!
15Herren har tagit bort
straffdomarna från dig
och röjt bort din fiende.
Herren, Israels Kung, bor i dig.
Du ska aldrig mer
frukta något ont.

16 På den dagen ska det sägas
till Jerusalem:
”Var inte rädd, Sion,
låt inte dina händer sjunka!
17Herren din Gud bor i dig,
en hjälte som frälser.
Han gläder sig över dig med lust,
han tiger stilla* i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.”

18 Jag ska samla dem
som sörjer över högtiderna*,
dem som varit skilda från dig
och nu bär föraktets börda.
19 Se, på den tiden ska jag
ta itu med alla som plågat dig.
Jag ska frälsa de haltande
och samla de fördrivna.
Jag ska göra dem
till lovsång och berömmelse
över hela jorden
där de varit så hånade.
20 På den tiden ska jag föra er hem,
då ska jag samla er,
för jag ska göra er
till berömmelse och lovsång
bland jordens alla folk
när jag gör slut på er fångenskap
inför era ögon, säger Herren.

Fotnoter
3:3stäppvargar   Annan översättning: ”kvällens vargar”.
3:7var de ivriga att   Annan översättning: ”steg de upp tidigt för att”.
3:8ta byte   Annan översättning (så Septuaginta): ”vittna”.
3:9tillsammans   Ordagrant: ”med en enda axel”.
3:10landet bortom Nubiens floder   Afrika bortom Nilen, den då kända världens bortre gräns.
3:17tiger stilla   Andra handskrifter (Septuaginta): ”förnyar (dig)”.
3:18sörjer över högtiderna   Att Herrens högtider (3 Mos 23, 5 Mos 16) inte kunde firas efter templets fall och folkets fördrivning (jfr Klag 1:4 ).

Parallellställen
3:2Jer 7:28.
3:3Ords 28:15 Hes 22:6 27 Hab 1:8.
3:4Jer 23:11 32 Hes 22:26 Mika 3:11 Mal 2:7f.
3:55 Mos 32:4 Jer 8:12 25:3f Hos 6:5 Mika 3:11.
3:8Sef 1:18 2 Petr 3:10f Upp 16:17f.
3:9Jes 6:5 57:19.
3:10Jes 60:8 66:20.
3:11Jes 11:9 56:7.
3:12Jes 57:15 Matt 5:3f.
3:133 Mos 26:5f Job 11:19 Mika 7:14 1 Joh 5:18.
3:14Jes 12:6 Sak 9:9.
3:15Ps 23:4 Jes 41:10 43:1 Hes 48:35.
3:17Ps 46:6 Jes 12:6 62:5 65:19 Sak 2:9.
3:18Ps 42:2f 137:1f Klag 1:4.
3:195 Mos 26:19 Esra 6:12 Jes 60:14 Mika 4:6.