× 
 Från
 Till
 Metod

 

Agurs ord

1 Ord av Agur, Jakes son*, ett budskap*. Så talade den mannen till Itiel, till Itiel och Ukal*.


2 Jag är dummare än någon annan
och utan mänskligt förstånd.
3 Jag har inte lärt mig vishet
så att jag har kunskap
om den Helige.
4 Vem har stigit upp till himlen
och kommit ner igen?
Vem har samlat vinden
i sina händer?
Vem har knutit in vattnet
i ett kläde?
Vem har fastställt
jordens alla gränser?
Vad heter han,
och vad heter hans son?
Du vet ju!*

5 Allt Guds ord är rent från slagg,
han är en sköld
för dem som flyr till honom.
6 Lägg ingenting till hans ord,
så att han tillrättavisar dig för lögn.

7 Två saker ber jag dig om,
neka mig dem inte intill min död:
8 Håll falskhet och lögn ifrån mig.
Ge mig varken fattigdom
eller rikedom,
men ge mig den mat
jag behöver.
9 Annars kan jag bli så mätt
att jag förnekar dig och säger:
”Vem är Herren?”
eller så fattig att jag stjäl
och vanhelgar min Guds namn.

10 Förtala inte en tjänare
inför hans herre,
så att han förbannar dig
och du står där med skuld.

11 Det finns ett släkte
som förbannar sin far
och inte välsignar sin mor,
12 ett släkte som är rent i egna ögon
men som inte har tvättat bort
sin smuts,
13 ett släkte med så stolta ögon
och högmodiga blickar,
14 ett släkte vars tänder är svärd
och vars käftar är knivar,
för att äta de svaga ur landet
och de fattiga
ur människornas krets.

15 Blodigeln har två döttrar:
”Ge” och ”Ge”.
Det finns tre som inte kan mättas,
fyra som aldrig säger: ”Nog!”:
16 dödsriket,
ett ofruktsamt moderliv,
jorden som aldrig
blir mätt på vatten
och elden som aldrig säger:
”Nog!”.

17 Det öga som hånar en far
och vägrar lyda en mor
ska korparna vid bäcken hacka ut
och örnens ungar äta upp.

18 Tre ting är förunderliga för mig,
fyra kan jag inte förstå:
19 örnens väg på himlen,
ormens väg över klippan,
skeppets väg ute på havet
och mannens väg hos jungfrun.

20 Så gör äktenskapsbryterskan:
Hon äter och torkar sig
om munnen
och säger: ”Jag har inte gjort
något fel.”

21 Tre ting får jorden att skaka,
fyra kan den inte uthärda:
22 en slav som blir kung,
en dåre som frossar i mat,
23 en avskyvärd* kvinna
som blir gift
och en tjänstekvinna
som tränger undan sin husmor.

24 Fyra finns som är små på jorden,
ändå är de visast bland de visa:
25 myrorna är inget starkt släkte,
men de skaffar sin föda
om sommaren,
26 klippgrävlingarna
är inget kraftfullt släkte,
men de bygger sitt bo
i klippan,
27 gräshopporna* har ingen kung,
men de drar alla ut
i härordning,
28 geckoödlan kan gripas*
med händerna,
ändå finns den
i kungapalats.

29 Tre finns som skrider
ståtligt fram,
fyra som har ståtlig gång:
30 lejonet, hjälten bland djuren
som inte viker för någon,
31 en stoltserande tupp*, en bock
och en kung i spetsen
för sitt folk.

32 Har du varit dåraktig
och upphöjt dig själv
eller tänkt onda tankar*,
så lägg handen på munnen.
33 För som ost pressas ur mjölk
och blod pressas ur näsan,
så pressas strid ur vrede.

Fotnoter
30:1Agur, Jakes son   Betyder möjligen ”samlare, lydig(s) son” (jfr 10:5 ).
30:1ett budskap   Annan översättning: ”från Massa” (se not till 31:1 ).
30:1till Itiel, till Itiel och Ukal    Namn som kan översättas: ”Gud är med mig” och ”jag klarar det”. Orden kan också förstås som inledning till Agurs ord: ”Jag är trött, Gud, jag är trött, Gud, men jag klarar det” (alternativt ”och jag är slut”).
30:4Du vet ju!   Annan översättning: ”Vet du det?”
30:23avskyvärd   Annan översättning: ”avskydd”, ”ratad”.
30:27gräshopporna   Kunde härja länder i miljonstarka svärmar (jfr 2 Mos 10:4f , Joel 1:4f , Upp 9:3f ).
30:28kan gripas   Annan översättning: ”griper sig fast”.
30:31stoltserande tupp   Grundtexten svårtolkad. Annan översättning: ”en stridsrustad häst”.
30:32tänkt onda tankar   Annan översättning: ”gjort det med avsikt” (upphöjt sig själv).

Parallellställen
30:4Job 38:4f Jes 40:12 Joh 11:27 Upp 19:12.
30:5Ps 12:7 18:31 19:9 84:12 91:4.
30:65 Mos 4:2 12:32 Upp 22:18.
30:8Matt 6:11 1 Tim 6:8.
30:95 Mos 8:12f 32:15 Hos 13:6.
30:112 Mos 21:17 Mark 7:10f.
30:16Ords 27:20.
30:175 Mos 27:16 Ords 20:20.
30:22Ords 19:10 Pred 10:5f.
30:25Ords 6:6f 10:5.
30:31Job 39:22f.
30:32Job 39:37 Mika 7:16.