× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lemuels ord

1 Ord av kung Lemuel, det budskap* som hans mor förmanade med:


2 Vad ska jag säga dig, min son,
du mitt skötes son,
mina löftens son?
3 Ge inte din kraft* åt kvinnor,
styr inte din färd
till dem som är kungars fördärv.
4 Det anstår inte kungar, Lemuel,
det anstår inte kungar
att dricka vin,
inte furstar att söka starka drycker,
5 så att de dricker och glömmer lagen
och vränger rätten
för alla nödens barn.

6 Ge starka drycker
åt den som är döende*
och vin åt plågade* själar.
7 Låt dem dricka
och glömma sin fattigdom
och sluta tänka på sitt elände.

8 Öppna din mun för den stumme
och försvara alla värnlösa.
9 Öppna din mun och döm rättfärdigt,
skaffa den svage
och fattige rätt.
Hyllning till en driftig hustru31:10 Denna lovprisning till den driftiga hustrun är en alfabetisk sång. Verserna börjar i tur och ordning med det hebreiska alfabetets 22 konsonanter.
10 Vem kan finna
en driftig* hustru?
Långt mer än pärlor är hon värd.
11 Hennes mans hjärta litar på henne
och han saknar ingenting.
12 Hon gör honom gott, aldrig ont,
i alla sina livsdagar.
13 Omsorg har hon om ull och lin*,
och hennes händer
arbetar med lust.
14 Hon är som köpmannens skepp,
hon hämtar sin mat fjärran ifrån.
15 När det ännu är natt går hon upp
och sätter fram mat åt familjen,
portioner* åt tjänarinnorna.
16 Hon har planer på en åker
och köper den,
hon planterar en vingård
med vad hennes händer tjänat.
17 Hon fäster ivrigt upp sina kläder*
och går till verket
med starka armar.
18 Hon märker
att hennes arbete går bra,
hennes lampa släcks inte
om natten.
19 Hon sträcker händerna
mot spinnrocken,
och fingrarna fattar om sländan.
20 För den betryckte
öppnar hon sin hand,
hon räcker ut sina armar
mot den fattige.
21 Hon oroar sig inte för sin familj
när vintern kommer,
för alla i huset är klädda
i scharlakansröd* ull.
22 Täcken gör hon åt sig,
hon är klädd i finaste linne
och purpur*.
23 Hennes man är känd
i stadens portar
där han sitter bland landets äldste.
24 Linneskjortor gör hon och säljer,
köpmännen förser hon
med bälten.
25 Kraft och värdighet
är hennes klädnad,
och hon ler mot dagen som kommer.
26 Hon öppnar sin mun med vishet
och har vänlig förmaning*
på sin tunga.
27 Hon vakar över ordningen i sitt hem
och äter inte lättjans bröd.

28 Hennes barn står upp
och lovordar henne,
och hennes man berömmer henne:
29 ”Många kvinnor har gjort storverk,
men du överträffar dem alla.”
30 Charm är bedräglig
och skönhet förgänglig,
men prisas ska den kvinna
som vördar Herren.
31 Låt henne få njuta frukten
av sitt arbete,
och må hennes gärningar
prisa henne i portarna.

Fotnoter
31:1det budskap   Annan översättning: ”av Massa” (nordarabiskt stamrike, jfr 1 Mos 25:14 ). Hebr. massá används annars normalt om inspirerade profetord (t ex Nah 1:1 , Hagg 1:1 ).
31:3kraft   Annan översättning: ”rikedom”.
31:6Ge starka drycker åt den som är döende   Utifrån denna vers bekostade Jerusalems kvinnor på Jesu tid ett bedövningsmedel för dem som skulle avrättas (Matt 27:34 med not).
31:6plågade   Annan översättning: ”bedrövade”, ”bittra”, ”arga”.
31:10 Denna lovprisning till den driftiga hustrun är en alfabetisk sång. Verserna börjar i tur och ordning med det hebreiska alfabetets 22 konsonanter.
31:10driftig   Annan översättning: ”kraftfull”, ”ädel”.
31:13ull och lin   Textilarbete var under antiken kvinnors främsta hantverk och försörjningsmöjlighet (jfr 2 Mos 35:25 , Dom 16:13 , 2 Kung 23:7 ).
31:15portioner   Annan översättning: ”uppgifter”.
31:17fäster … upp sina kläder   Så att den hellånga dräkten inte är i vägen för fötterna (Luk 12:37 , 17:8 ).
31:21scharlakansröd   Dyrbar färg som tillverkades av kermeslöss.
31:22purpur   Den dyrbaraste färgen (se not till Apg 16:14 ).
31:26förmaning   Annan översättning: ”undervisning”.

Parallellställen
31:35 Mos 17:17.
31:4Ords 20:1 Pred 10:17 Hos 4:11.
31:5Jes 5:22f 28:7 Est 3:15.
31:8Job 29:12f Ords 24:11.
31:9Ps 82:3 Jes 1:17.
31:10Ords 3:15 8:11 18:22 19:14.
31:11Ords 12:4 14:1.
31:121 Petr 3:5f.
31:24Apg 9:39.