× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Enslingen följer

sin egen lust,
han går till storms
mot all sund insikt.

2 Dåren frågar inte efter förstånd,
han vill bara uttrycka sina tankar.

3 Kommer en gudlös
kommer också förakt,
med skamligheter följer vanära.

4 Orden i människans mun
är som djupa vatten,
vishetens källa
som en flödande bäck.

5 Det är inte rätt
att ta parti för den skyldige
och vränga rätten
för den oskyldige.

6 Dårens läppar kommer med bråk,
hans mun tigger om stryk.

7 Dårens mun är hans fördärv,
hans läppar en snara för hans liv.

8 Baktalarens ord är som läckerbitar,
de tränger ner i människans inre.

9 Den som är försumlig i sitt arbete
är broder till den som förstör.

10Herrens namn är ett starkt torn,
den rättfärdige skyndar dit
och får skydd.

11 Den rikes välstånd
är hans fasta borg,
som en hög mur i hans inbillning.

12 Hjärtats högmod går före fall,
ödmjukhet föregår ära.

13 Att svara innan man lyssnat
är dårskap och skam.

14 Mod håller människan uppe*
under sjukdom,
men vem kan bära ett brutet mod?

15 Den klokes hjärta skaffar kunskap,
och de visas öron söker kunskap.

16 En gåva öppnar vägen
och för givaren fram inför de stora.

17 Den som först för sin talan har rätt,
tills motparten kommer
och prövar saken.

18 Lotten stillar dispyter
och skiljer mellan mäktiga män.

19 En kränkt broder
är svårare att vinna
än en befäst stad,
gräl är som bommar för en borg.

20 Av munnens frukt
blir magen mättad,
man mättas av läpparnas skörd.

21 Tungan har makt över död och liv,
de som gärna brukar* den
får äta dess frukt.

22 Den som funnit en hustru
har funnit något gott,
han har fått nåd från Herren.

23 Den fattige vädjar om nåd,
den rike svarar med hårda ord.

24 Vänner kan slita varandra i stycken,*
men det finns en vän
mer trofast än en bror.

Fotnoter
18:14Mod håller människan uppe   Annan översättning: ”Människans ande håller henne uppe”.
18:21gärna brukar   Andra handskrifter (Septuaginta): ”behärskar”.
18:24Vänner kan slita varandra i stycken   Annan översättning: ”En man med många vänner går det illa”.

Parallellställen
18:2Ords 12:23 13:16 Pred 10:3.
18:3Ords 11:2.
18:4Ords 10:11 13:14 20:5.
18:52 Mos 23:2 3 Mos 19:15 5 Mos 1:17 16:19 Ords 17:15 24:23 28:21.
18:6Ords 16:28.
18:72 Sam 1:16 Ords 10:14 12:13 13:3 Pred 10:12.
18:8Ps 55:22 Ords 26:22 Jer 9:8.
18:9Ords 10:4 20:4.
18:10Ps 31:4 61:4 91:2 144:2 Ords 14:26.
18:11Ords 10:15.
18:12Ords 15:33 16:18 22:4 29:23.
18:14Ords 15:13 17:22.
18:16Ords 17:8 21:14.
18:18Ords 16:33.
18:20Ords 12:13f 13:2.
18:21Ords 12:13 13:3 Matt 12:37.
18:22Ords 19:14 31:10f.
18:24Ords 17:17 Joh 15:13f Hebr 3:14.