× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds under vid uttåget ur Egypten
1*När Israel drog ut ur Egypten,
Jakobs hus från folket med
främmande språk,
2*då blev Juda hans helgedom,
Israel hans rike.
3*Havet såg det och flydde,
Jordan vände tillbaka.
4*Bergen hoppade som baggar,
höjderna som lamm.

5 Varför flyr du, hav?
Jordan, varför vänder du tillbaka?
6 Berg, varför hoppar ni som baggar,
ni höjder som lamm?

7 Bäva inför Herren, du jord,
inför Jakobs Gud
8*som gör klippan till vattenrik sjö,
den hårda stenen* till vattenkälla.

Fotnoter
114:1 2 Mos 12:41 , 13:3 , Ps 81:6 .
114:2 2 Mos 6:7 , 19:5f , Ps 78:68 .
114:3 2 Mos 14:21f , Jos 3:14f , Ps 66:6 , 77:17 .
114:4 2 Mos 19:18 , Ps 18:8 .
114:8 2 Mos 17:6 , 4 Mos 20:11 , 5 Mos 8:15 , Ps 107:35 , Jes 48:21 .
114:8den hårda stenen   Annan översättning: "flintan".