× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 114

Herrens under vid uttåget ur Egypten

1 När Israel drog ut ur Egypten,Jakobs hus från folket med främmande tunga,
2 då blev Juda hans helgedom,Israel hans kungarike.
3 Havet såg det och flydde,Jordan vände tillbaka.
4 Bergen hoppade som baggar,höjderna som lamm.
5 Varför flyr du undan, du hav,du Jordan, varför vänder du tillbaka?
6 Ni berg, varför hoppar ni
som baggar,ni höjder, som lamm?
7 För Herren skall du bäva, du jord,för Jakobs Guds ansikte,
8 för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö,den hårda stenen
till en vattenkälla.