× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 134

Uppmaning att lova Herren

1 En vallfartssång.

Lova Herren,alla ni Herrens tjänare,ni som står i Herrens hus
om natten.
2 Lyft era händer mot helgedomenoch lova Herren!
3Herren välsigna dig
från Sion,han som har gjort himmel och jord.