× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Herrens storhet och godhet

1*En lovsång av David.


Jag vill upphöja dig,
min Gud och kung,
och lova ditt namn
för alltid och för evigt.
2 Jag vill lova dig varje dag
och prisa ditt namn
för alltid och för evigt.

3*Stor är Herren och högt prisad,
hans storhet är ofattbar.
4*Släkte efter släkte prisar dina verk
och förkunnar dina väldiga
gärningar.
5*Ditt majestäts härlighet och ära
och dina underbara verk
vill jag begrunda.
6 Dina väldiga gärningars makt
ska man tala om,
och din storhet ska jag förkunna.
7 Man ska ropa ut ryktet
om din stora godhet
och jubla över din rättfärdighet.

8*Herren är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och stor i nåd.
9Herren är god mot alla
och förbarmar sig
över alla sina verk.
10Herre, alla dina verk ska tacka dig
och dina trogna ska lova dig.
11 De ska tala om ditt rikes ära
och förkunna din makt,
12 så att människors barn lär känna
dina mäktiga gärningar
och ditt rikes ära och härlighet.
13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
ditt välde består från släkte till släkte.

Herren är trofast i allt han säger
och kärleksfull i allt han gör.*
14Herren stöder alla som vacklar
och reser upp alla nerböjda.
15*Allas ögon hoppas på dig,
och du ger dem deras mat
i rätt tid.
16*Du öppnar din hand
och mättar allt levande med nåd.

17Herren är rättfärdig
i alla sina vägar
och nådig i allt han gör.
18*Herren är nära
alla som ropar till honom,
alla som ropar till honom
i sanning.
19*Han gör vad de gudfruktiga begär,
han hör deras rop och frälser dem.
20Herren bevarar
alla som älskar honom,
men alla gudlösa ska han förgöra.
21 Min mun ska förkunna Herrens lov,
och allt som lever
ska lova hans heliga namn
för alltid och för evigt.

Fotnoter
Ps 145 Användes enligt Mishna ofta som enskild morgonbön, gärna tillsammans med Ps 146- 150. Psalmen är alfabetisk: verserna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
145:1 Ps 34:2 , 146:2 .
145:3 Job 5:9 , Ps 48:2 , 86:10 , 135:5 , 147:5 .
145:4 5 Mos 4:10 , Ps 22:31f , Jes 38:19 .
145:5 Ps 119:27 , 143:5 .
145:8 2 Mos 34:6f , 4 Mos 14:18 , Ps 86:5 , 15, 103:8 , Joel 2:13 , Jona 4:2 .
145:13b Denna vers ("Nun") saknas i de flesta hebreiska handskrifter, men har påträffats i Dödahavsrullarna och i de gamla grekiska, latinska och syriska översättningarna.
145:15 Ps 36:7 , 104:27 , 136:25 .
145:16 Ps 104:28 , Apg 14:17 .
145:18 Ps 34:18f , 91:15 , 119:151 , Joh 4:24 .
145:19 Ps 21:3 , 37:4 , Ords 10:24 , 15:29 , 145:21 Ps 71:8 , 148:7f , 150:6 .