× 
 Från
 Till
 Metod

 

Halleluja!
1*Halleluja!
Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans mäktiga valv.
2*Prisa honom för hans mäktiga
gärningar,
prisa honom för hans väldiga
storhet.

3*Prisa honom med basunklang,
prisa honom med lyra och harpa.
4*Prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängar och flöjt.
5 Prisa honom med ljudande cymbaler,
prisa honom med klingande
cymbaler.

6*Allt som andas ska prisa Herren!
Halleluja!

Fotnoter
150:1 Ps 102:20 , 148:1f .
150:2 Ps 103:2 , 105:2 , 145:12 .
150:3 Ps 33:2 , 81:3 , 108:3 .
150:4 Ps 149:3 .
150:6 Ps 145:21 , 148:10 , Upp 5:13 .