× 
 Från
 Till
 Metod

 

Glädje i Herren
1*Halleluja!
Sjung till Herren en ny sång,
hans lov i de trognas församling!
2*Israel ska glädja sig över sin Skapare,
Sions barn jubla över sin kung.
3*De ska prisa hans namn med dans,
sjunga hans lov med tamburin
och harpa,
4*för Herren gläds över sitt folk,
han smyckar de ödmjuka
med frälsning.

5*De trogna ska jubla i härlighet
och sjunga av glädje på sin bädd.
6*De ska ha Guds lov i sin mun
och ett tveeggat svärd i sin hand,
7*för att hämnas på hednafolken
och straffa folken,
8*för att binda deras
kungar med kedjor
och deras stormän
med bojor av järn,
9*för att verkställa den dom
som står skriven.
Det blir en ära för alla hans trogna.
Halleluja!

Fotnoter
149:1 Ps 96:1 .
149:2 Ps 95:7 , 100:3 .
149:3 2 Mos 15:20 , 2 Sam 6:14 , Ps 68:26 , 81:3f , 87:7 .
149:4 Ps 147:6 , 11, Jes 61:3 .
149:5 Job 35:10 , Ps 30:5 , 32:11 , 42:9 .
149:6 Ef 6:17 , Hebr 4:12 .
149:7 Hes 25:17 .
149:8 Mika 4:13 .
149:9 5 Mos 32:40f , Ords 15:10 .