× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön när fienderna tycks segra

1 För körledaren. En vishetspsalm

av Koras söner.


2 Gud, vi har hört med våra öron,
våra fäder har berättat för oss
om den gärning du gjorde
på deras tid, i forna dagar.
3 Med din hand
fördrev du hednafolken,
men våra fäder planterade du.
Andra folk förgjorde du,
men dem lät du breda ut sig.
4 Det var inte med sitt svärd
som de intog landet,
inte deras egen arm
som frälste dem.
Nej, det var din högra hand,
din arm och ditt ansiktes ljus,
för du älskade dem.

5 Du är min kung, o Gud.
Ge befallning om frälsning
för Jakob!
6 Genom dig ska vi slå ner
våra fiender,
genom ditt namn trampa ner
våra motståndare.
7 Jag litar inte till min båge,
mitt svärd kan inte frälsa mig.
8 Nej, du har frälst oss
från våra fiender,
du lät dem som hatar oss
få skämmas.
9 Gud, vi lovar dig dagen lång,
vi prisar ditt namn för evigt.
Sela

10 Ändå har du förkastat oss
och vanärat oss,
du drar inte ut med våra härar.
11 Du låter oss ge vika för fienden,
och de som hatar oss tar byte.
12 Du gör oss till slaktfår
och skingrar oss
bland hednafolken.
13 Du säljer ditt folk för ingenting,
du gör ingen vinst på affären.

14 Du gör oss till åtlöje
för våra grannar,
till spott och spe
för dem som bor omkring oss.
15 Du gör oss till ett ordspråk
bland hednafolken,
man skakar på huvudet
bland folken.
16 Dagen lång är min vanära inför mig,
mitt ansikte täcks av skam
17 när jag hör den som hånar och hädar,
när jag ser fienden
och den hämndlystne.

18 Allt detta har drabbat oss,
men vi har inte glömt dig
eller svikit ditt förbund.
19 Våra hjärtan har inte vänt sig bort,
våra steg har inte vikit från din väg.
20 Men du har krossat oss
där schakaler bor
och låtit dödens skugga
falla över oss.
21 Om vi hade glömt vår Guds namn
och sträckt våra händer
mot en främmande gud,
22 skulle då inte Gud ha märkt det,
han som känner hjärtats
hemligheter?
23 Nej, för din skull
dödas vi dagen lång,
vi räknas som slaktfår.

24 Vakna! Varför sover du, Herre?
Vakna upp, förkasta oss inte
för alltid!
25 Varför döljer du ditt ansikte
och glömmer vårt lidande
och betryck?
26 Vår själ är nerböjd i stoftet,
vår kropp är nertryckt mot jorden.
27 Grip in och hjälp oss!
Friköp oss för din nåds skull.

Parallellställen
44:25 Mos 6:20f 32:7 Ps 78:3.
44:32 Mos 15:17 Ps 9:6 80:9f.
44:42 Mos 33:14 4 Mos 6:25 Jos 24:12.
44:6Ps 18:39 60:14.
44:71 Sam 17:39 Ps 20:8 Hos 1:7.
44:9Ps 54:8.
44:10Ps 60:12 74:1 77:8.
44:135 Mos 32:30 Dom 2:14 Hes 30:12.
44:14Ps 79:4 80:7 89:42 109:25.
44:16Ps 69:20.
44:17Ps 74:10.
44:22Ps 7:10 Ords 15:11.
44:23Rom 8:36 1 Kor 15:31.