× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tröst i tider av oro

1 För körledaren, till Jedutun. En psalm av Asaf.


2 Jag höjer min röst till Gud och ropar,
jag höjer min röst till Gud
och han lyssnar till mig.
3 På nödens dag söker jag Herren,
om natten är min hand utsträckt
utan att tröttna.
Min själ vägrar låta sig tröstas.
4 Jag tänker på Gud och suckar,
jag grubblar och min ande
mattas. Sela

5 Mina ögonlock håller du öppna,
jag är full av oro
och kan inte tala.
6 Jag tänker på forna dagar,
sedan länge flydda år.
7 Jag minns min sång* i natten,
jag grubblar i mitt hjärta
och min ande undrar:
8 Ska Herren förkasta för evigt
och aldrig mer visa nåd?
9 Är hans godhet borta för alltid?
Är det slut med hans ord
för alla tider?
10 Har Gud glömt att vara nådig?
Eller har han i vrede hållit inne
sin barmhärtighet? Sela

11 Jag svarar: Detta är min plåga,
att den Högstes högra hand
inte är som förr.
12 Jag minns Herrens gärningar,
jag minns dina forna under,
13 jag tänker på alla dina verk
och begrundar det du har gjort.

14 Gud, i helighet går din väg.
Vilken gud är så stor som Gud?
15 Du är den Gud som gör under,
du har visat din makt bland folken.
16 Med din arm har du
återlöst ditt folk,
Jakobs och Josefs barn. Sela

17 Vattnen såg dig, Gud,
vattnen såg dig och bävade,
själva djupen darrade.
18 Från molnen strömmade vatten,
skyarna höjde sin röst
och dina pilar flög överallt.
19 Din åska dundrade i virvelstormen,
blixtar lyste upp världen,
jorden darrade och bävade.
20 Genom havet gick din väg,
din stig genom väldiga vatten,
och ingen såg dina fotspår.
21 Du förde ditt folk som en fårhjord
genom Moses och Arons hand.

Fotnoter
77:7min sång   Andra handskrifter (Septuaginta): "mina tankar".

Parallellställen
77:1Ps 39:1 62:1.
77:3Job 11:13 Ps 9:11 27:8 50:15 86:7 Jes 26:16.
77:4Jes 26:16f.
77:5Ps 102:8.
77:65 Mos 32:7 Ps 143:5 Jes 51:9.
77:8Ps 44:10 79:5 85:6 108:12.
77:9Ps 89:50 98:3 Klag 3:22.
77:11Ps 39:10 Jer 10:19.
77:142 Mos 15:11f Ps 89:9.
77:15Ps 72:18 106:8.
77:162 Mos 6:6 5 Mos 9:29.
77:172 Mos 14:21f Ps 114:3f Hab 3:8f.
77:202 Mos 14:22 28 Jes 51:10 Hab 3:15.
77:21Ps 78:52 80:1 Jes 63:11f Mika 6:4.