× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Kungens heliga stad

1 En sång, en psalm av Koras söner.


2 Stor är Herren och högt lovad
i vår Guds stad,
på sitt heliga berg.
3 Skönt höjer det sig,
hela jordens fröjd,
Sions berg längst upp i norr*,
den store kungens stad.
4 Gud bor i dess borgar,
känd som en tillflykt.

5 Se, kungarna slog sig ihop,
de ryckte fram tillsammans.
6 De såg, de häpnade,
förskräcktes och flydde.
7 De greps där av bävan,
av vånda som en födande kvinna,
8 som när östanvinden krossade
Tarshishskeppen*.
9 Det vi har hört om,
det fick vi se
i Herren Sebaots stad,
i vår Guds stad.
Gud bevarar den till evig tid. Sela

10 Vi tänker, o Gud, på din nåd
här i ditt tempel.
11 Liksom ditt namn, o Gud,
når ditt lov till jordens ändar.
Din högra hand
är full av rättfärdighet.
12 Sions berg gläder sig,
Juda döttrar* jublar
över dina domar.

13 Tåga runt Sion,
vandra omkring det,
räkna dess torn!
14 Lägg märke till dess murar,
gå igenom dess borgar
så att ni kan berätta
för kommande släkten
15 att sådan är Gud, vår Gud,
alltid och för evigt.
Han ska leda oss bortom döden*.

Fotnoter
Ps 48 sjöngs enligt Mishna varje måndag i templet av leviternas kör.
48:3längst upp i norr   Psalmisten skildrar Sion som Guds boning med en bild från den ugaritiska myten, där gudarnas boning är förlagd till det nordliga berget Safon (hebreiska för "norr").
48:8Tarshishskeppen   Handelsflotta som förliste på Josafats tid (se 2 Krön 20:36f ).
48:12Juda döttrar   Troligen Juda lands städer utanför moderstaden Jerusalem.
48:15bortom döden   Annan översättning (så Septuaginta): "i evighet".

Parallellställen
48:2Ps 46:5 76:2.
48:3Ps 50:2 68:16f Jes 2:2 14:13f Matt 5:35.
48:4Ps 46:2 6 8.
48:52 Krön 20:1f.
48:8Jes 33:23.
48:15Ps 16:10f 73:24.