× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens dom

1 En psalm av Asaf.*


Gud, Herren Gud, har talat.
Han kallar på jorden
från öster till väster.
2 Från Sion, skönhetens krona,
visar sig Gud i glans.
3 Vår Gud kommer,
han tänker inte tiga.
Förtärande eld går framför honom,
kring honom rasar stormen.
4 Han kallar på himlen där ovan
och på jorden för att döma sitt folk:
5 "Samla till mig mina trogna
som sluter förbund med mig
genom offer."
6 Och himlarna förkunnar
hans rättfärdighet,
att Gud är den som dömer. Sela

7 "Hör, mitt folk, jag vill tala!
Israel, jag vill vittna mot dig:
Jag är Gud, din Gud.
8 Det är inte för dina slaktoffer
jag går till rätta med dig,
dina brännoffer är ständigt
inför mig.
9 Jag vill inte ta tjurar från ditt hus
eller bockar från dina fållor,
10 för skogens alla djur är mina,
boskapen på de tusen bergen.
11 Jag känner alla fåglar på bergen*,
allt som rör sig på marken är mitt.
12 Om jag vore hungrig
skulle jag inte säga det till dig,
för världen är min
med allt vad den rymmer.
13 Skulle jag äta tjurars kött
eller dricka bockars blod?
14 Nej, offra lovets offer till Gud,
uppfyll dina löften
till den Högste
15 och ropa till mig på nödens dag.
Jag ska rädda dig,
och du ska ära mig."

16 Men till den gudlöse säger Gud:
"Hur kan du tala om mina stadgar
och ta mitt förbund i din mun,
17 du som hatar tillrättavisning
och kastar mina ord bakom dig?
18 Ser du en tjuv
samtycker du med honom,
med äktenskapsbrytare
slår du följe.
19 Du sprider ondska med din mun
och spinner svek med din tunga.
20 Du sitter och förtalar din bror,
du smutskastar din mors son!
21 Sådant har du gjort
och jag har tigit,
då har du trott att jag är som du.
Men jag ska straffa dig
och låta dina ögon se det.

22 Tänk på detta,
ni som glömmer Gud,
så att jag inte sliter er i stycken
utan räddning:
23 Den som offrar lovets offer ärar mig,
och den som ger akt på vägen*
ska jag låta se Guds frälsning."

Fotnoter
50:1Asaf   Ansvarade för lovsången i helgedomen under kung David (1 Krön 16:5f ). Angiven som författare till Ps 50, 73-83.
50:11på bergen   Andra handskrifter (Septuaginta): "i skyn".
50:23den som ger akt på vägen   Andra handskrifter (så Septuaginta): "detta är vägen, där".

Parallellställen
50:11 Krön 15:17 19.
50:2Ps 48:3.
50:3Ps 97:3f Dan 7:10.
50:45 Mos 31:28.
50:12Ps 24:1.
50:13Jes 1:11 Mika 6:7.
50:14Hebr 13:15.
50:15Ps 13:6 91:15 Matt 7:7.
50:16Jes 29:13 Rom 2:21.
50:17Ords 12:1 Neh 9:26 Jer 35:13.
50:18Ords 29:24 Rom 1:32 Ef 5:11.
50:23Ps 91:16 Luk 2:30 Joh 14:6.