× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hjälp mot Guds folks fiender

1 En sång, en psalm av Asaf.


2 Gud, var inte tyst,
var inte stilla och stum, Gud!
3 Se, dina fiender larmar
och de som hatar dig
höjer sina huvuden.
4 De smider listiga planer
mot ditt folk,
de rådslår mot dem du beskyddar,
5 de säger: "Kom,
vi utrotar dem som folk
så att ingen mer minns
Israels namn!"

6 Enigt rådslår de med varandra,
de sluter förbund mot dig:
7 Edoms tält och ismaeliterna,*
Moab och hagariterna,
8 Gebal, Ammon och Amalek,
filisteerna och Tyrus invånare.
9 Även Assur ansluter sig till dem,
han lånar sin arm åt Lots barn. Sela

10 Gör med dem som med Midjan,
som med Sisera och Jabin*
vid Kishons bäck
11 när de förgjordes vid En-Dor
och blev till gödsel på marken.
12 Låt det gå deras stormän
som Oreb och Seeb,
och alla deras furstar
som Seba och Salmunna,
13 eftersom de säger:
"Vi ska ta över Guds betesmarker!"

14 Min Gud,
låt dem bli som virvlande löv,
som agnar för vinden!
15 Som elden slukar skog
och lågan sveder berg,
16 så ska du jaga dem
med din storm
och skräckslå dem
med ditt oväder.

17 Fyll deras ansikten med skam
så att de söker ditt namn, Herre.
18 De ska skämmas
i skräck till evig tid,
de ska skämmas och gå under.
19 Låt dem veta att du ensam
bär namnet Herren,
den Högste över hela jorden.

Fotnoter
83:7f De uppräknade folken omgav Israel från alla håll. Assur i nuvarande Irak var dåtidens stormakt.
83:10Midjan … Sisera och Jabin … Oreb och Seeb … Seba och Salmunna   Hedniska erövrare under domartiden (se Dom 4- 8).

Parallellställen
83:2Ps 28:1 109:1.
83:4Ps 27:5 31:21.
83:71 Krön 5:10 Ps 137:7 Amos 2:1.
83:91 Mos 19:37f 5 Mos 2:9.
83:10Dom 4:7 16 21 7:21f.
83:12Dom 7:25 8:12 21.
83:132 Krön 20:11 Ps 132:13.
83:14Job 21:18 Ps 1:4 Jes 17:13 40:24 Jer 13:24.
83:15Jes 5:24 9:18.
83:17Ps 109:29 132:18.
83:192 Mos 15:3 Ps 97:9 Jes 37:16 42:8.