× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ljusstaken av guld och olivträden

1 Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sin sömn. 2 Han sade till mig: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3 Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4 Och jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad betyder dessa, min herre?” 5 Ängeln som talade med mig svarade: ”Förstår du inte vad de betyder?” ”Nej, min herre”, sade jag. 6 Då sade han till mig:


”Här är Herrens ord till Serubbabel*:
Varken genom styrka eller makt,
utan genom min Ande,
säger Herren Sebaot.
7 Vem är du, du stora berg?
Inför Serubbabel
ska du bli jämn mark,
och han ska föra fram slutstenen
under höga rop:
Nåd, nåd över den!”

8 Och Herrens ord kom till mig. Han sade:


9 ”Serubbabels händer
har lagt grunden till detta hus,
och hans händer
ska också göra det färdigt,
och du ska förstå att Herren Sebaot
har sänt mig till er.
10 För vem föraktar
den ringa begynnelsens dag?
De gläds över att se murlodet
i Serubbabels hand,
dessa Herrens sju ögon
som far omkring
över hela jorden.”

11 Jag frågade honom: ”Vad betyder dessa två olivträd till höger och till vänster om ljusstaken?” 12 Och jag frågade honom igen: ”Vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllene rännor där den gyllene oljan rinner ner?” 13 Då sade han till mig: ”Förstår du inte vad de betyder?” Jag svarade: ”Nej, min herre.” 14 Då sade han: ”Dessa två är de smorda som står inför hela jordens Herre.”


Fotnoter
4:6Serubbabel   Styrde provinsen Juda för kungens räkning. Ättling till kung David och juridisk förfader till Jesus (Matt 1:12 , jfr Hagg 2:24 ). Ansvarig för tempelbygget både år 536 f Kr (4:9 , Esra 3:8 ) och 520 f Kr (Esra 5:2 , Hagg 1:14 ).

Parallellställen
4:22 Mos 37:17f Upp 1:12 4:5.
4:6Hagg 2:6.
4:9Esra 3:8f Sak 2:13 6:15.
4:10Sak 3:9.
4:14Upp 11:4.